Maria Mies

Hintli Kadınlar ve Ataerkil Düzen (1980) de dâhil olmak üzere birkaç kitabın yazarıdır. 1979 senesinde Lahey’deki Sosyal Çalışmalar Enstitüsü’nün Kadın Çalışmaları Programı’nın başkanı oldu. Köln Fachhochschule’de sosyoloji profesörüdür.