Evrim Kuramı Üzerine Sorular

Evrim kuramı, sürekli bir ilerlemeyi ve mükemmelleşmeyi mi öngörür? Bazı toplumbilimcilere de ilham veren “doğal ayıklanma süreci”, en güçlünün ayakta kaldığı, zayıfın dünya yüzünden silinmeye mahkûm olduğu bir rekabet mi demektir? Bu basmakalıp düşünceler Darwin ve ardıllarına ait değildir.
Zaman içinde büyük değişimler geçiren evrim kuramına göre, ne rastlantı eseri değişimler ne de deterministik bir zorunluluk söz konusudur.

Evrim kuramı, sürekli bir ilerlemeyi ve mükemmelleşmeyi mi öngörür? Bazı toplumbilimcilere de ilham veren “doğal ayıklanma süreci”, en güçlünün ayakta kaldığı, zayıfın dünya yüzünden silinmeye mahkûm olduğu bir rekabet mi demektir? Bu basmakalıp düşünceler Darwin ve ardıllarına ait değildir.
Zaman içinde büyük değişimler geçiren evrim kuramına göre, ne rastlantı eseri değişimler ne de deterministik bir zorunluluk söz konusudur. Biyolojik ortamdaki değişiklikler, soyların genetik yapısı ve cinsel üreme rastlantıları her anı özgün kılar ve bu özgünlük her olaya özel ve olası karakterini verir: kurallarla olasılıkların yan yana geldiği biricik yaşam birimleri.
Devillers ve Tintant da evrimin, “tam yol ileri” bir gelişme değil, tersine, zaman zaman gerilemelerin de yaşandığı, zamana ve mekâna yayılmış bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Buna göre, yaşam tarihi bize hiçbir gelişme yasası göstermez. Gözlemlenen değişiklikler, çevre değişimleri ve genetik mirasın muazzam, ama gene de sınırlı olanakları arasında sürekli bir denge arayışıdır. Dolayısıyla bu uyarlanma bir ilerleme faktörü değil, yaşamı sürdürmenin aracıdır: evrim yaratmaz, sadece “onarır”. Oysa bu, insan türünün yaşam macerası için düpedüz yanlış bir yorumdur. Bu kitap, evrimin insana ilişkin yüzünü de ele alarak, çevre koşullarını alt edip evrim sürecine direnen ve bir noktada tamamen özgürleşen insanın nasıl bir “anti-ekolojik tür” olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.
 

1914-1999; Paris VII Denis Diderot Üniversitesi'nde görev yaptı; evrim kuramına ilişkin diğer çalışmaları şunlardır: Histoire des idees et theorie de l'evolutıon (1987), Jean Charline ile birlikte yazdığı La theorie de l'evolution (1989).
1918-2002; çalışmalarınıBourgogne Üniversitesi'nde yürüttü. Biyoloji, prehistorya, ilahiyat ve felsefe gibi farklı disiplinlewrden bilim insanlarıyla yaptığı yuvarlak masa çalışmalarıyla, "evrim" ve "yaratılış" konularının birlikte değerlendirilebileceği bir zemin yaratmaya çalıştı.
Kitabın Adı Evrim Kuramı Üzerine Sorular
Orijinal Adı Questions sur la théorie de l’évolution
ISBN 9789750506727
Yayın No İletişim - 1387
Dizi Başvuru - 53
Alan Felsefe
Sayfa 285 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 238 gr
Perakende Satış Fiyatı 20,83 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2009
Yazar Charles Devillers, Henri Tintant
Çeviren İsmail Yerguz
Editör Berna Akkıyal, Hazım Bayka
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Dizin Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset