Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri

Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, dünya sistemi yoğun bir değişimden geçmesine rağmen sabit tutulmaya çalışılan kadının konumu hakkında açıklayıcı ve geleceğe dair önemli ipuçları sunan bir çalışma.

Son otuz yılda yaşanan çarpıcı küresel dönüşüm, geleneksel cinsiyet rollerini de sorgulanır kıldı. Kadınların işgücüne katılım oranı dünya çapında artarken, kadın istihdamının farklı toplumlardaki durumu yeniden incelenmeye başlandı. Elinizdeki çalışma, beş Akdeniz ülkesindeki kadın istihdamının genel seyrini gözden geçirerek bu alana ilişkin önemli soruları yanıtlıyor. İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Mısır’ın ekonomik ve sosyal farklılıklarıyla birlikte, benzerliklerini de ele alan çalışma, mevcut literatüre eleştirel bir yaklaşımla daha geniş bir analiz çerçevesi sunuyor. 

Ayşe Buğra ve Yalçın Özkan’ın derlediği çalışmaya katkıda bulunan uzmanlar örneklerini geniş bir Akdeniz bağlamına yerleştirerek, genellikle gelişmiş Batı ve gelişmekte olan Güney ülkeleri için farklı açılardan tartışılan muhtelif sosyal dönüşümleri ve bunların toplumlara özgü sonuçlarını karşılaştırmalı olarak ele alıyorlar. Bu yaklaşım, ekonomik gelişimin ve yapısal dönüşümlerin kadın istihdamı üzerinde yarattığı sonuçların diğer faktörlerle ne şekillerde etkileştiğini, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin kültürel ve kurumsal çevresinin siyasal değişimin dinamikleri tarafından nasıl şekillendirildiğini ortaya koyuyor.
 
Akdeniz’de Kadın İstihdamının Seyri, dünya sistemi yoğun bir değişimden geçmesine rağmen sabit tutulmaya çalışılan kadının konumu hakkında açıklayıcı ve geleceğe dair önemli ipuçları sunan bir çalışma.
 
 
Kitapta yer alan bölümler
İspanya’da Kadın İstihdamı ve İspanyol Refah Rejiminin Gelişimi Olga Salido, Lois Moreno
İtalya’da Kadın İstihdamının Modernizasyonu: Tek Ülke, İki Seyir Alberta Andreotti, Enzo Mingione
Yunanistan’da Kadın İstihdamının Sergilediği Eğilimler ve İzlediği Yollar: Kadınların Ekonomik Bağımsızlığa Giden Zorlu Yolculuğu Maria Karamessini
Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma Sürecinde Modernleşme, Dini Muhafazakarlık ve Kadın İstihdamı Ayşe Buğra, Yalçın Özkan
Özel Hayatlar Çalışma Olasılıklarını Nasıl Belirler: Mısır’da Yoksul Kadınların İstihdamı Üzerine Düşünceler Hania Sholkamy

Yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından biri. Uzmanlık alanları: iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika, gelişme iktisadı. 

Yazdığı kitaplar: İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014).

Derlediği kitaplar: State, Market, and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile birlikte derleme, Walter de Gruyter, 1997), Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2006), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2007),  Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, Palgrave Macmillan, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, İletişim Yayınları, 2009).

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. (2011). 2013 yılından bu yana Massachusetts Üniversitesi-Amherst Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisidir. 2010-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu'nda araştırma asistanı olarak görev yapmıştır. Toplumsal cinsiyet ve emek, emek tarihi ve çalışma hayatına ilişkin konular üzerine çalışmalar yapmaktadır.
Kitabın Adı Akdeniz'de Kadın İstihdamının Seyri
Orijinal Adı Trajectories of Female Employment in the Mediterranean
ISBN 9789750514142
Kapak “Kıyafet kurutan işçiler”, Pompei’deki bir boyama atölyesine ait fresk, Napoli Ulusal Arkeoloji Müzesi
Yayın No İletişim - 1950
Dizi Araştırma-İnceleme - 327
Alan Ekonomi
Sayfa 220 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 185 gr
Perakende Satış Fiyatı 159,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2014
Derleyen Ayşe Buğra, Yalçın Özkan
Çeviren Egemen Yılgür
Yayına Hazırlayan Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Birhan Koçak
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset