Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın

Neoliberal iktisadi rejim bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal politikaları altüst etti. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla elele veren neoliberalizmin tesis ettiği kendine özgü refah rejimi üzerine çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu kitap, konuya toplumsal cinsiyet ve kadın açısından yaklaşıyor.

Neoliberal iktisadi rejim bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal politikaları altüst etti. Siyasal ve kültürel muhafazakârlıkla elele veren neoliberalizmin tesis ettiği kendine özgü refah rejimi üzerine çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu kitap, konuya toplumsal cinsiyet ve kadın açısından yaklaşıyor. Piyasa, özel ve kamusal ataerkilliğin üçlü kıskacındaki kadın emeği nasıl bir rejime, ne gibi dışlama ve sömürü mekanizmalarına tâbidir? Sosyal güvenlik reformları, ne gibi cinsiyetçi farklılaşmalar kuruyor ve yeniden üretiyor? Kadınlar nasıl bir sosyal güvence tahribatına maruz kalıyor? Bu durum karşısında toplumsal cinsiyet eşitliği taleplerinin anlamı ve perspektifi nedir?

Sosyal politikanın bütün özgül alanlarını, kadının ücretsiz bakım emeğini, ev içi emeği, enformel sektörü de hesaba katan, ayrıntılı, titiz incelemelerden oluşan bir derleme.

Feride Acar, Tuba İnci Ağartan, Gülbanu Altunok, Cem Başlevent, Ayşe Buğra, Meltem Dayıoğlu, Saniye Dedeoğlu, Yıldız Ecevit, Diane Elson, Adem Yavuz Elveren, Sibel Kalaycıoğlu, Burça Kızılırmak, Emel Memiş, Umut Öneş, Helga Rittersberger-Tılıç, Mustafa Şahin, Şule Şahin, Hande Toğrul, Gülay Toksöz ve Ş. Gözde Yirmibeşoğlu’nun katkılarıyla...

 

Kitapta yer alan bölümler
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet, Toplum ve Refah Devleti Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren
Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi: Neoliberalizm, Kültürel Muhafazakarlık ve Yeniden Tanımlanan Toplumsal Dayanışma Ayşe Buğra
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Taleplerini Anlamak: Türkiye’de Kadın Hareketliliğinin Temelleri ve Sınırları Feride Acar, Gülbanu Altunok
Neoliberal Piyasa, Özel ve Kamusal Patriarka Çıkmazında Kadın Emeği Gülay Toksöz
Türkiye’de Gelir Dağılımının ve Yoksulluğun Toplumsal Cinsiyet Boyutları Meltem Dayıoğlu, Cem Başlevent
Kadınların Ev-Kadınlaştırılması: Ücretsiz ve Karşılıksız Emeğin Toplumsal Cinsiyet Temelli Bir Analizi Umut Öneş, Emel Memiş, Burça Kızılırmak
Ev İçi Emek ve Refah: Türkiye’de Evlatlık Kurumu ile İlgili Bir Durum Çalışması Hande Toğrul
Türkiye’de Refah Devleti, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı Saniye Dedeoğlu
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformu ve Kadınlar Üzerine Etkisi Mustafa Şahin
Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık Reformu: Politikalar ve Etkileri Tuba İnci Ağartan
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Toplumsal Cinsiyetçi Farklılaşma Adem Yavuz Elveren, Şule Şahin
Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektöründeki Kadınlar Helga Rittesberger Tılıç, Sibel Kalaycıoğlu
Türkiye’de Kadın ve Sendikacılık: Avrupa Birliği’nin Etkisi Ş. Gözde Yirmibeşoğlu
Doç. Dr., Muğla Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Warwick Üniversitesi Marie Curie Araştırmacısı. Kalkınma Çalışmaları doktora derecesini Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları'ndan (University of London, SOAS) almıştır.

İktisat doktora derecesini 2008’de Utah Üniversitesi’nden aldı. Araştırmalarını feminist iktisat ve savunma iktisadı alanlarında sürdürüyor. Saniye Dedeoğlu ile Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession (IB Tauris, 2012), Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın (İletişim Yayınları, 2012) ve 2000’ler Türkiye’sinde Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet (İmge Kitabevi Yayınları, 2015) kitaplarını derledi. Brain Drain and Gender Inequality in Turkey (Palgrave Pivot, 2018) ve The Economics of Military Spending A Marxist Perspective (Routledge, 2019) kitaplarını yazdı. Fitchburg State Üniversitesi (ABD) İktisat, Tarih ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Kitabın Adı Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın
ISBN 9789750511172
Kapak Kerem Uzel (Nar Photos)
Yayın No İletişim - 1816
Dizi Araştırma-İnceleme - 306
Alan Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Ekonomi
Sayfa 364 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 296 gr
Perakende Satış Fiyatı 211,00 TL
Baskı 2. baskı - Kasım 2017 (1. baskı - Kasım 2012)
Derleyen Saniye Dedeoğlu, Adem Yavuz Elveren
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kerem Uzel
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Cem Tüzün
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset