Umut Öneş

Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü. İktisat doktora derecesini 2009 yılında Brown Üniversitesi'nden almıştır.