Burça Kızılırmak

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü. İktisat doktora derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi'nden aldı.