Emel Memiş

Yrd. Do. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü. İktisat doktora derecesini 2007 yılında Utah Üniversitesi'nden aldı.