Gülbanu Altunok

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde Doktorasını tamamladı. 2004-2005 yılları arasında Berkeley Kaliforniya Üniversitesi Sşyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu.