Ülke Deneyimleri Işığında
Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen

Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlıyor. Kriz öncesi dönemi, krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları inceliyor. Değişen güç dengelerine ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen piyasalar”a ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarına yer veriyor.

 Uluslararası ekonomik ve siyasal sistem bir geçiş döneminde. 2008’de başlayan ve tüm Batı ülkelerini etkisi altına alan ekonomik kriz, bu geçiş dönemini hem hızlandırdı hem de paradigma değiştirici bir kırılma noktası oldu. Krizi önemli kılan da esas bu.

Ülke Deneyimleri Işığında Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen, bu krizin bütün boyutlarıyla anlaşılmasını amaçlıyor. Kriz öncesi dönemi, krizin etkilerini, alınan ve alınamayan önlemleri, kriz sonrası senaryoları inceliyor. Değişen güç dengelerine ışık tutuyor. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı “yükselen piyasalar”a ilişkin ayrıntılı ülke araştırmalarına yer veriyor.

21. yüzyılın ilk küresel krizinin taşıdığı değişim dinamiklerini ve bunların önündeki engelleri kavramak isteyen herkesi ilgilendiren bir temel kitap...
 
 
Kitapta yer alan bölümler
Giriş Fikret Şenses, Ziya Öniş, Caner Bakır
Küresel Yönetişim ve G-20’nin Siyasal Ekonomisi: 1999-2012 Evren Tok
IMF, Dünya Bankası ve Küresel Kriz: Yeni Dengeler, Eski Yönelimler Ali Burak Güven
Küresel Kriz Sonrasında Doha Turu Müzakerelerinde Değişen Dinamikler ve Küresel Ticaretin Yönetişimine Etkileri Koray Mutlu
(Yeni) Küresel Eşitsizlikler ve Yönetişim Sorunları Yasemin İrepoğlu Carreras
Büyük İstikrar Döneminden Büyük Durgunluk Dönemine:Krizdeki Kapitalizm veya Kriz Kapitalizmi Fırat Demir
Finans Odaklı Büyüme ve Avrupa’da Sosyal Refah Devletinin Geleceği: Kriz Sürecinde İsveç ve İrlanda Deneyimleri İsmail Emre Bayram
Euro Krizinin Politik Ekonomisi ve AB’nin Uluslararası Sistemdeki Geleceği Mustafa Kutlay
Tarihsel Süreç İçinde Güney Avrupa’nın Borç Krizi: Yunanistan, İspanya ve Portekiz M. Fatih Tayfur
Krizden Krize Rusya’da İktisadi Değişim ve Dönüşüm Lerna K. Yanık
Orta ve Doğu Avrupa’da Küresel Ekonomik Kriz: Dışa Bağımlı Kalkınma Modellerinin Sorgulanması Deniz Bingöl
Çok-Kutuplu Küresel Ekonomik Düzen ve BRICS: Kriz Sonrası Sistemik Dönüşüm Sadık Ünay, Fazıl Kayıkçı
Değişen Çin ve Kriz Sonrası Dünya Düzenindeki Rolü Altay Atlı
Küresel Ekonomik Kriz Sonrasında Yeni Dünya Düzeni:2008 Krizi, Brezilya ve Yeni Sosyal Demokrat Kalkınmacı Model Tartışmaları Evren Çelik Wiltse
Krize Krizlerle HazırlanmakMeksika Ekonomisinde Süreklilik ve Dönüşüm Işık Özel
“Muhteşem Hindistan”: Abartılmış Bir Başarının Öyküsü mü? Bahri Yılmaz
Türkiye: Dengeli ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme Peşinde S. Erdem Aytaç

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olup aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam eden Şenses, 20 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).

1957 yılında İstanbul'da doğan yazar, lisans eğitimini 1978 ve yüksek lisans derecesini de 1979 yılında London School of Economics'te tamamlayan Öniş, doktora derecesini de Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nünden almıştır. Birçok üniversitede öğretim üyeli yapan Öniş halen Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde profesör olarak çalışmaya devam etmektedir.

Lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan yazar, doktorasını 2003 yılında Monash Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Siyasal Ekonomi Bölümü'nde doçent olarak görev yapmaktadır

Üst Başlık Ülke Deneyimleri Işığında
Kitabın Adı Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen
ISBN 9789750513626
Yayın No İletişim - 1944
Dizi Araştırma-İnceleme - 326
Alan Ekonomi
Sayfa 408 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 420 gr
Perakende Satış Fiyatı 285,00 TL
Baskı 3. baskı - Kasım 2018 (1. baskı - Aralık 2013)
Derleyen Fikret Şenses, Ziya Öniş, Caner Bakır
Editör Ahmet İnsel
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset