Işık Özel

Yardımcı Doçent, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi.