Caner Bakır

Lisans eğitimini 1993 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamlayan yazar, doktorasını 2003 yılında Monash Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Halen Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Siyasal Ekonomi Bölümü'nde doçent olarak görev yapmaktadır