Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma
Seçme Yazılar

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, yaşadığımız dönemin kaotik değişimlerini, piyasa temelli çözüm önerilerini ve bunlara rağmen günbegün derinleşen yoksulluğu iktisat temelinde inceliyor. Marx, Keynes ve Polanyi’yi irdelerken küreselleşen dünyada kalkınma iktisadının yerini sorguluyor.

Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma, yaşadığımız dönemin kaotik değişimlerini, piyasa temelli çözüm önerilerini ve bunlara rağmen günbegün derinleşen yoksulluğu iktisat temelinde inceliyor. Marx, Keynes ve Polanyi’yi irdelerken küreselleşen dünyada kalkınma iktisadının yerini sorguluyor. Ekonomik değişimlere karşı geliştirilen çözüm önerilerinin yetersizliği, tarihsel başarısızlıklar ve nedenleri sorgulanıyor. Neoliberal küreselleşmenin karşı konulmaz etkileri, kalkınma politikalarının yeni bir yanıt olma imkânları, tarım, sanayi ve dış ticarete getireceği alternatifler tartışılıyor. Küreselleşme karşısında gelişmekte olan ülkelerin hangi politikaları uygulayacağına dair yorumlarda bulunması, mevcut denemelere yönelik sorgulayıcılığı çalışmayı dikkat çekici  kılan etkenlerden biri. 

Fikret Şenses’in derlediği bu kapsamlı kitap, sadece öğrencilere ve akademisyenlere değil, hemen herkese yönelik bir kılavuz niteliği taşıyor. 
Kitapta yer alan bölümler
Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Marx Prabhat Patnaik
Keynes’in Kalkınma İktisadı Açısından Önemi John Toye
Bir Kalkınma İktisatçısı Olarak Karl Polanyi Kari Polanyi Levitt
Merdiveni Tekmelemek: Tarihi Bir Perspektif İçinde ‘İyi Politikalar’ ve ‘İyi Kurumlar’ Ha-Joon Chang
Kalkınma Doktrini ve Evrimi, 1950-2005 Erik Thorbecke
İktisat Politikaları Reformlarını Anlamak Dani Rodrik
Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat Mı, Engel Mi? Fikret Şenses
Küreselleşen Dünyada Kalkınma Politikaları Joseph E. Stiglitz
Washington Mutabakatı’ndan Washington Sonrası Mutabakat’a Kalkınma Yansımaları Elisa Van Wayenberge
Gelişen ‘Post-Washington Mutabakatı’nı Yeniden Düşünmek Ziya Öniş, Fikret Şenses
Tarım ve Kalkınma ‘Yeni Neoklasik Kalkınma İktisadı’nın ve ‘ Neoklasik- Neo-Populizm’in Eleştirisine Doğru Terence Byres
Dış Ticaret ve Sanayi Politikalarında Alternatif Bir Yaklaşıma Doğru S. M. Shafaeddin
Sanayileşme Stratejisini Yeniden Düşünmek: Küreselleşme Çağında Devletin Rolü Sanjaya Lall
Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bugün Hangi Stratejiler Uygulanabilir? Robert Hunter Wade
Özelleştirme Teorisi ve Uygulaması, Kalkınma Bağlamında Politika Evriminin Eleştirel Bir Analizi Kate Bayliss
Küreselleşme ve Uygun Yönetişim Jagdish N. Bhagwati
Ekonomik Değişimde Kurumların Rolü Ha-Joon Chang, Peter Evans
Neoliberal Küreselleşme Çağında Yoksulluk Araştırmalarındaki Kayıp Bağlantılar: Türkiye Deneyimlerinden Çıkarılacak Dersler Fikret Şenses
Küresel Dinamikler, Ülkeiçi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri Ziya Öniş, Fikret Şenses

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olup aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam eden Şenses, 20 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).

Kitabın Adı Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma
Alt Başlık Seçme Yazılar
ISBN 9789750507182
Yayın No İletişim - 1431
Dizi Araştırma-İnceleme - 241
Alan Ekonomi
Sayfa 774 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 613 gr
Perakende Satış Fiyatı 454,00 TL
Baskı 4. baskı - Ekim 2021 (1. baskı - Kasım 2009)
Derleyen Fikret Şenses
Yayına Hazırlayan Fikret Şenses
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kemal Aktay
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Murat Bozluolcay, Begüm Güzel
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset