İktisat Üzerine Yazılar I
Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar
Korkut Boratav'a Armağan

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye kapitalizminin globalleşme sürecine bağlı dinamiklerinin çözümlenmesine yoğunlaşıyor. Süreç, kredi piyasası, mali birikim - reel birikim ilişkisi, büyüme, gelir dağılımı, işgücü piyasası, sendikalar vb. birçok özgül alandaki boyutlarıyla ele alınıyor.

Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye kapitalizminin globalleşme sürecine bağlı dinamiklerinin çözümlenmesine yoğunlaşıyor. Süreç, kredi piyasası, mali birikim - reel birikim ilişkisi, büyüme, gelir dağılımı, işgücü piyasası, sendikalar vb. birçok özgül alandaki boyutlarıyla ele alınıyor. Öte yandan sözkonusu sürecin, gerek akademik-kuramsal gerek siyasal-hegemonik ideolojik düzeylerdeki değerlendirilmesi de kitapta geniş yer tutuyor.
Kitabın yazarları: Oktar Türel, Lance Taylor, Hasan Ersel, Ahmet H. Köse, Ahmet Öncü, Ahmet Tonak, Tülin Öngen, Ayşe Buğra, Aydın Çeçen, İzzettin Önder, Fatma Doğruel, Suut Doğruel, Fikret Şenses, Çağlar Keyder, Zafer Yenal, Şevket Pamuk, Kemal Öke, Senem Kurt, Erinç Yeldan, Galip Yalman, Yılmaz Akyüz, Heiner Flassbeck, Richard Kozul-Wright, A. Ahmet Dikmen, Ergin Yıldızoğlu, Tülay Arın, Fuat Ercan.

İKTİSAT ÜZERİNE YAZILAR
İki cilt olarak hazırlanan bu kapsamlı derleme, Türkiye ekonomisi üzerine eleştirel çalışmalar yapan araştırmacıları biraraya getirdi. Derleme, globalleşme döneminde Türkiye ekonomisinin bir envanterini çıkarmakla kalmıyor, konuya ilişkin kuramsal katkılar sunuyor. İki ciltlik bu eser, Türkiye’de iktisat biliminin iki emektar usta “hocasına”, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Oktar Türel’e Armağan olarak hazırlandı.
 

Kitapta yer alan bölümler
Prof. Korkut Boratav: Öğretmen, Çalışma Arkadaşı, Meslektaş Oktay Türel
Dünyada Sanayileşme Deneyimi: Geçmiş Çeyrek Yüzyıl ve Gelecek İçin Beklentiler Oktay Türel
Dış Liberalleşme: Yakın Dönemden Dersler Lance Taylor
Kredi piyasası, Düzenleyici Yetke ve İktisat Politikası Hasan Ersel
İktisadın Piyasası, Kapitalizmin Ekonomisi Ahmet Haşim Köse, Ahmet Öncü
İktisadi Büyüme Ulusların Zenginliğinin Artması mı Demektir? E. Ahmet Tonak
Yeni LİBERAL Dönüşüm Projesi ve Türkiye’nin Deneyimi Tülin Öngen
Bir Toplumsal Dönüşümü Anlama Çabalarına Katkı: Bugün Türkiye’de E.P. Thompson’u Okumak Ayşe Buğra
Rasyonel Eylem, Aksiyomatik Bilgi ve Homo Economicus Aydın Çeçen
Kapitalist İlişkiler Bağlamında ve Türkiye’de Devletin Yeri ve İşlevi İzzettin Önder
Türkiye’de Bölgesel Gelir Farklılıkları ve Büyüme Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel
Yoksullukla Mücadelenin Neresindeyiz: Gözlem ve Öneriler Fikret Şenses
Kalkınmacılık Sonrası Dönemde Türkiye’de Kırsal Dönüşüm Eğilimleri ve Sosyal Politikalar Çağlar Keyder, Zafer Yenal
Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de İktisadi Büyüme, 1880-2000 Şevket Pamuk
Yeni Süreç ve Sendikaların Temsil Sorunu Kemal Öke, Senem Kurt
Neoliberalizmin İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küreselleşme Erinç Yeldan
Neoliberal Hegemonya ve Siyasal İktisat: Latin Amerika Dersleri Galip Yalman
Küreselleşme, Eşitsizlik ve İşgücü Piyasası Yılmaz Akyüz, Heiner Flassbeck, Richard Kozul-Wright
Standart Üründen Marka Standardizasyonuna Ahmet Alpay Dikmen
Hegemonyadan İmparatorluğa Ergin Yıldızoğlu
Türkiye’de Mali Küreselleşme ve Mali Birikim İle Reel Birikimin Birbirinden Kopması Tülay Arın
Sınıftan Kaçış: Türkiye’de Kapitalizmin Analizinde Sınıf Gerçekçiliğinden Kaçış Fuat Ercan

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede, doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde doçenttir.

FİKRET ŞENSES, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İngiltere’de sırasıyla Warwick, Lancaster ve Londra Üniversitesi’nde (London School of Economics) tamamladı. 1987-88 ders yılında Harvard Üniversitesi’nde, Eylül 1989’da İngiltere’de Institute of Development Studies’de, Temmuz-Ekim 1990 döneminde Tokyo’da Institute of Developing Economies’de, Mart-Ağustos 1997 döneminde Fulbright bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1980 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılan Fikret Şenses 1985 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu; 1983-87 yılları arasında ODTÜ Gelişme Dergisi editörlüğü, 1991-92 döneminde ODTÜ İktisat Bölümü Başkanlığı, 2010-2014 döneminde ODTÜ Senatosü üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2009 döneminde Yüksek Öğretim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nda ve Türkiye Bilimler Akademisi’nin çeşitli komisyonlarında 2010 öncesinde uzun yıllar görev aldı. Gelişme Ekonomisi, Sanayileşme, İstikrar Politikaları, İşgücü Piyasaları, Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve İktisat Eğitimi konularında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yayınları bulunuyor. Mayıs 2014’te emekli olup aynı bölümde lisansüstü dersleri vermeye devam eden Şenses, 20 Ocak 2023 tarihinde hayatını kaybetti.

İletişim’den çıkan kitapları: Yoksulluk - Küreselleşmenin Öteki Yüzü (2000). Derlediği Kalkınma İktisadı - Yükselişi ve Gerilemesi (1997), Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma (2009). Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan’la birlikte derlediği Küresel Düzen: Birikim; Devlet ve Sınıflar (2003), İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar ve Ziya Öniş - Caner Bakır’la birlikte derlediği Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen (2013) İktisada (Farklı Bir) Giriş (2017).

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.

Üst Başlık İktisat Üzerine Yazılar I
Kitabın Adı Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar
Alt Başlık Korkut Boratav'a Armağan
ISBN 9789750501418
Yayın No İletişim - 912
Dizi Araştırma-İnceleme - 150
Alan Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 670 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 476 gr
Perakende Satış Fiyatı 396,00 TL
Baskı 5. baskı - Kasım 2011 (1. baskı - Temmuz 2003)
Derleyen Ahmet Haşim Köse, Fikret Şenses, Erinç Yeldan
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Çizim Aydan Çelik
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Asena Günal, Ayşegül Turan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset