Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisini, 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonuçları çerçevesinde inceleyen yazılar, elinizdeki derlemenin odağını oluşturuyor. Bu bağlamda sanayileşme ve sanayisizleşme sorunlarına, özel bir önemle eğiliniyor. İmalat sanayi, ticaret ve finans sektörüyle ilgili gelişmeler, yine bu bağlamda ve makroekonomik analiz açısından ele alınıyor. Gelir dağılımı ve yoksulluğun -yolsuzlukla da ilişkisi içinde!- “gerçek” bir muhasebesini yapan incelemeler, bu tabloyu bütünlüyor.

“2008 krizi öncesinde, yüksek büyüme oranı ile pek çok uluslararası kuruluş tarafından Türkiye’den övgüyle söz edilmekteydi. (…) Ancak, bu yüksek büyüme performansına karşın Türkiye 2008 krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. (…) 2008 krizi, ülkeleri, ilk aşamada finansal işlemler aracılığı ile etkilemesine karşın Türk bankacılık sisteminde diğer ülkelerde gözlenen sarsıntılar yaşanmadı. Ayrıca, Türkiye’nin kriz sonrası dönemde dış pazarlarda bir daralma sorunu yaşamadığını da belirtmek gerekir. Buna rağmen hızlı büyüyen Türkiye ekonomisi krizin etkilerinden kaçamadı. Bu paradoksal durum Türkiye’nin 2008 öncesi övülen ekonomisinin sanıldığı gibi güçlü olmadığını göstermektedir. (…) Dış ticaret açığı, ödemeler dengesi açığı, dış borçlar, işsizlik (…) makroekonomik sorunların başında yer almaktadır.”
Fatma Doğruel - A. Suut Doğruel


Türkiye ekonomisini, 2008-2009 küresel krizinin etkileri ve sonuçları çerçevesinde inceleyen yazılar, elinizdeki derlemenin odağını oluşturuyor. Bu bağlamda sanayileşme ve sanayisizleşme sorunlarına, özel bir önemle eğiliniyor. İmalat sanayi, ticaret ve finans sektörüyle ilgili gelişmeler, yine bu bağlamda ve makroekonomik analiz açısından ele alınıyor. Gelir dağılımı ve yoksulluğun -yolsuzlukla da ilişkisi içinde!- “gerçek” bir muhasebesini yapan incelemeler, bu tabloyu bütünlüyor. Disiplinlerarası yaklaşım esiniyle, Türkiye ekonomisini anlamada ve yorumlamada edebiyattan yararlanmanın imkânlarına dikkat çeken bir katkıyla da renklenen bir tablo…


Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve A. Erinç Yeldan’ın derlediği kitapta Seven Ağır, Serdal Bahçe, Erdoğan Bakır, Hasan Cömert, Eşref Uğur Çelik, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel, Semih Gökatalay, Mustafa İsmihan, S. Rıdvan Karluk, Yakup Kepenek, Ahmet Haşim Köse, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ester Ruben, Ali Cevat Taşıran, Erol Taymaz, Ünal Töngür, Oktar Türel, Umut Ünal, Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan ve Kamil Yılmaz’ın yazıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Yapısal Dönüşüm, Sanayileşme ve Sanayi Politikaları: Küresel Eğilimlerden Türkiye Ekonomisine Kısa Bir Gezinti Erol Taymaz, Ebru Voyvoda
Türkiye’de Sanayileşme ve Kriz A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel
Türkiye İmalat Sanayiinde Firma Büyümesi ve İstihdam Erol Taymaz, Ünal Töngür
Türkiye İmalat Sanayiinde Kâr Marjları Erol Taymaz, Kamil Yılmaz
“Bir Ülkenin Ticaret Stratejisi Aynı Zamanda Sanayileşme Stratejisidir” Erinç Yeldan
Türkiye’de Erken Sanayisizleşme Erdoğan Bakır, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ali Cevat Taşıran
“Hukuk ve İktisat” Perspektifinden Milli İktisat Mirasını Yeniden Düşünmek Seven Ağır, Semih Gökatalay
Çok Partili Dönemde Türkiye’nin Makroekonomik Performansı Eşref Uğur Çelik, Mustafa İsmihan
Ekonomi Politikasında Aks Kayması Yakup Kepenek
Finansal Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Para Politikalarının Evrimi, 1980-2014 Hasan Cömert, Oktay Türel
Türkiye’de Sınıfsal Gelir Dağılımı (2002-2011): Dağıtılamamış Kârları İçeren Bir Analiz Serdal Bahçe, Ahmet Haşim Köse
Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk, Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı İlişkisi Umut Ünal, S. Rıdvan Karluk
İktisat Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Türkiye Ekonomisi Derslerinde Edebiyattan Yararlanmak Ester Ruben

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.

Kitabın Adı Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi
ISBN 9789750522659
Yayın No İletişim - 2530
Dizi Araştırma-İnceleme - 418
Alan Ekonomi
Sayfa 398 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 331 gr
Perakende Satış Fiyatı 67,50 TL
Baskı 2. baskı - Ekim 2019 (1. baskı - Ekim 2017)
Derleyen Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı, Erinç Yeldan
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Melda Yaman, Özgür Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit