İktisat Üzerine Yazılar 2
İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar
Oktar Türel'e Armağan

İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye’de yaşanan kalkınma, istikrar, büyüme ve kriz süreçlerinin dinamiklerini çözümlemeye yöneliyor. Bu süreçlerin dinamikleri bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, bir mit olarak ihracat hamlelerine ve iktisadi bağımlılık ilişkilerine uzanıyor.

İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar başlığı altında toplanan makaleler, Türkiye’de yaşanan kalkınma, istikrar, büyüme ve kriz süreçlerinin dinamiklerini çözümlemeye yöneliyor. Bu süreçlerin dinamikleri bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, bir mit olarak ihracat hamlelerine ve iktisadi bağımlılık ilişkilerine uzanıyor. Öte yandan sözkonusu sürecin, gerek akademik-kuramsal gerek siyasal-hegemonik ideolojik düzeylerdeki değerlendirilmesi de kitapta geniş yer tutuyor.
İKTİSAT ÜZERİNE YAZILAR
İki cilt olarak hazırlanan bu kapsamlı derleme, Türkiye ekonomisi üzerine eleştirel çalışmalar yapan araştırmacıları biraraya getirdi. Derleme, globalleşme döneminde Türkiye ekonomisinin bir envanterini çıkarmakla kalmıyor, konuya ilişkin kuramsal katkılar sunuyor. İki ciltlik bu eser, Türkiye’de iktisat biliminin iki emektar usta “hocasına”, Prof. Dr. Korkut Boratav ve Prof. Dr. Oktar Türel’e Armağan olarak hazırlandı.

Kitapta yer alan bölümler
Örnek Bir Bilim Adamı: Oktar Türel Fikret Görün, Fikret Şenses
Yabancı Sermaye: Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular Korkut Boratav
Ücretler ve Kârlar Üzerine Bilsay Kuruç
Birleşme ve Konsensus: İstikrar, Yoksulluk ve Büyümenin Politik Ekonomisi Ben Fine, Degol Hailu
Latin Amerika’da İhracat, Yabancı Yatırım ve Büyüme: Simülasyon Yöntemiyle Şüpheci Bir Yaklaşım John Weeks
Türkiye’de Yaygın İktisat Neden Nereye Eyüp Özveren
Bilgi Toplumu Derinliklerinde Türkiye’yi Arama Denemesi Hacer Ensal, Berk Ataman
Parasal Kriz Teorileri Üzerine Notlar Korkut Ertürk
1990-1999 Yılları Arasındaki Merkez Bankası ve Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler ve Para Politikası Üzerine Gözlemler Mahir Fisunoğlu
Doksanlı Yıllarda Türkiye'de Akım Dengeleri Üzerine Bir Deneme Nazım Kadri Ekinci
Türk İktisat Politikalarındaki ‘Çıpa’: Dış Borçlanma Sinan Sönmez
Eğitim yönlü Bir Endojen Büyüme Modeline Türkiye Ekonomisi İçin Bir Borç İdaresi Alternatiflerinin Analizi Ebru Voyvoda, Erinç Yeldan
Türkiye’de Büyüme ve Makroekonomik İstikrar Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel
Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme: Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses, Erol Taymaz
Neoliberal Küreselleşmenin Sınırları: Türkiye Açısından Arjantin Krizi ve IMF’ye Karşılaştırmalı Bir Bakış Ziya Öniş
Üretimde Dış Alıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti? Gülay Günlük Şenesen
Üretimde Dış Alıma Bağımlılık: 1970’lerden 2000’lere Ne Değişti? Ümit Şenesen
Meta Zincirleri, Bağımlılık ve Eşit Olmayan Gelişme Cem Somel
Türkiye’de İhracat Yönelimli Büyüme Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkileri Özlem Onaran
Yükseliş Öğreniminde Kalite Sorununa Değişik Yaklaşımlar Lerzan Özkale
Cumhuriyet’in Ortaçağı: Kamu Ekonomisinde Finansman Politikası Aracı Olarak İç Borçlanma Nazif Ekzen

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini aynı üniveristede, doktorasını Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde doçenttir.

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nden aldı. Makroekonomik kalkınma, iktisadi modeller ve uluslararası iktisat konuları üzerine çalışmakta. Cumhuriyet gazetesinde Ekonomi Politik köşesinde iktisat yazıları yazıyor. Iletişim Yayınları’ndan 2001’de çıkan Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi kitabı 2016’da 18. basımını yapmıştı. Yine İletişim’den 2003’te ilk basımları yapılan Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar ve İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar kitaplarının derleyenleri arasındadır.

Üst Başlık İktisat Üzerine Yazılar 2
Kitabın Adı İktisadi Kalkınma Kriz ve İstikrar
Alt Başlık Oktar Türel'e Armağan
ISBN 9789750501388
Yayın No İletişim - 920
Dizi Araştırma-İnceleme - 151
Alan Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 668 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 532 gr
Perakende Satış Fiyatı 396,00 TL
Baskı 4. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Eylül 2003)
Derleyen Ahmet Haşim Köse, Erinç Yeldan
Kapak Utku Lomlu
Kapak Fotoğrafı Ara Güler
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset