Eyüp Özveren

1959 Ankara doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü 1981 Lisans mezunu. New York Eyalet Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora (1990) yaptı. Aynı üniversitede Ekonomilerin, Tarihsel Sistemlerin ve Uygarlıkların Araştırılması için Fernand Braudel Merkezi’nde (Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems and Civilizations) görev aldı. 1991’den beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. İktisadi Düşünce Tarihi, İktisat Tarihi ve Kurumsal İktisat alanlarında yoğunlaştı. Bir kısmı iktisat ve edebiyat ilişkisi üzerine olmak üzere, çok sayıda yerli ve yabancı etkinliğe katılmışlığı ve yayını var. Akdeniz’de Bir Doğu (2000) adlı kitabı da iktisat ve edebiyat ilişkisi ile ilgilidir. İktisadi Düşünce Girişimi’nde ba-şından beri yer almaktadır.