Ulaş Karakoç

Humboldt Üniversitesi (Berlin) İktisat Tarihi Enstitüsü’nde araştırmacıdır. Boğaziçi Üniversitesi Matematik (2004) ve İktisat (2007) bölümlerinden lisans ve yüksek lisans diplomalarını aldı. Doktorasını 2014 yılında London School of Economics and Political Science’ta İktisat Tarihi bölümünde, Türkiye ve Mısır’ın iki savaş arası dönemde sanayileşme ve büyüme süreçlerinin karşılaştırmalı analizini yaptığı çalışması ile tamamladı. Araştırmalarını 20. yüzyıl Türkiye ekonomisi üzerine, bölgesel eşitsizlikler, sanayi coğrafyası ve politik ekonomi bağlamında sürdürmektedir.