İktisat Tarihinin Dönüşü
Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar

İktisat Tarihinin Dönüşü, Türkiye’de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan bu alana olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Kitapta, tarım rejimleri, emek ilişkileri, gelir dağılımı, dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme, Türkiye ekonomisinde mesleki yapısal dönüşüm, mülkiyet, piyasa ve kurumlar, Osmanlı hukuk tarihi gibi konularda, tarihsel malzemeyi iktisadi bakış açısından analiz eden makaleler yer alıyor. Alanın kendi mutfağına eğilen, iktisat tarihi eğitim ve öğretimine ilişkin bir inceleme…

Kalkınma paradigmasının hüküm sürdüğü 1960’lar ve 1970’ler boyunca sosyal bilimler gündeminin öne çıkan alanlarından biri olan iktisat tarihi, sonra bir süre ilgi odağından uzaklaşmıştı. 2000’lerde, Daron Acemoğlu, Kenneth Pomeranz, Thomas Piketty gibi iktisatçıların yankı yaratan çalışmaları, tarihsel analizle iktisat bilimini birleştiren bakış açısının açabileceği geniş ufka yeniden dikkat çekti.

İktisat Tarihinin Dönüşü, Türkiye’de büyük ölçüde bireysel çabalara bağlı kalan bu alana olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Kitapta, tarım rejimleri, emek ilişkileri, gelir dağılımı, dünyada ve Türkiye’de geç sanayileşme, Türkiye ekonomisinde mesleki yapısal dönüşüm, mülkiyet, piyasa ve kurumlar, Osmanlı hukuk tarihi gibi konularda, tarihsel malzemeyi iktisadi bakış açısından analiz eden makaleler yer alıyor. Alanın kendi mutfağına eğilen, iktisat tarihi eğitim ve öğretimine ilişkin bir inceleme…

Ulaş Karakoç ile Alp Yücel Kaya’nın derlemesinde onların yanı sıra Seven Ağır, Hülya Canbakal, Pınar Ceylan, Boğaç Ergene, Özgür Burçak Gürsoy, M. Erdem Kabadayı, Eyüp Özveren, Özdeniz Pektaş, Yücel Terzibaşoğlu, Onur Yıldırım’ın katkıları ve alanın usta hocası Şevket Pamuk’la etraflı bir söyleşi yer alıyor.

“Ekonomik krizlerden uluslararası ticaret tarihine, coğrafi bölgeler arasındaki eşitsizliklerden hukuk-ekonomi ilişkisine, emek tarihinden piyasa entegrasyonuna çok çeşitli alanlarda… tarihsel verilere dayanan pek çok araştırma yapıldı. Bugün, iktisat tarihi hızla, iktisat, tarih, siyaset bilimi ve sosyoloji ile diyalog içinde olan, zengin ve yaratıcı bir araştırma gündemine sahip, metodolojik ve teorik çeşitliliğe sahip bir akademik disipline dönüşüyor.

Kitapta yer alan bölümler
Önsöz Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
Şevket Pamuk ile Söyleşi: 1960’lardan 2000’lere İktisat Tarihi Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
19. Yüzyılda Balkanlar’da Toprak Rejimi ve Emek İlişkileri Yücel Terzibaşoğlu, Alp Yücel Kaya
20. Yüzyılda Tarımda Dönüşümün Ana İzlekleri Özgür Burçak Gürsoy
Dünyada ve Türkiye’de Geç Sanayileşme Ulaş Karakoç
20. Yüzyılda Türkiye Ekonomisinde Mesleki Yapısal Dönüşüm M. Erdem Kabadayı
Emek Tarihi: Özgür Olmayan Emek Tartışmaları Özdeniz Pektaş
Erken Modern Dünya ve Osmanlı Topraklarında Servet ve Gelir Dağılımı Hülya Canbakal
Piyasalar ve Kurumlar: Esnaf Loncaları Onur Yıldırım
Osmanlı Terekelerinden Fiyat Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler Pınar Ceylan
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mülkiyet Hakları Kurumları Seven Ağır
Osmanlı Hukuk Tarihine Niceliksel ve Ekonomik Yaklaşımlar Boğaç Ergene
İktisat Tarihçilerinin Görgüsü, Bilgisi; ya da İktisat Tarihi Eğitim-Öğretiminde Ders Kitapları Eyüp Özveren

Humboldt Üniversitesi (Berlin) İktisat Tarihi Enstitüsü’nde araştırmacıdır. Boğaziçi Üniversitesi Matematik (2004) ve İktisat (2007) bölümlerinden lisans ve yüksek lisans diplomalarını aldı. Doktorasını 2014 yılında London School of Economics and Political Science’ta İktisat Tarihi bölümünde, Türkiye ve Mısır’ın iki savaş arası dönemde sanayileşme ve büyüme süreçlerinin karşılaştırmalı analizini yaptığı çalışması ile tamamladı. Araştırmalarını 20. yüzyıl Türkiye ekonomisi üzerine, bölgesel eşitsizlikler, sanayi coğrafyası ve politik ekonomi bağlamında sürdürmektedir.

1972’de Diyarbakır’da doğdu. 1990 İzmir Saint Joseph Lisesi, 1995 ODTÜ İktisat Bölümü mezunu. 1998’de ODTÜ’den iktisat yüksek lisans, 1999’da EHESS-Paris’den tarih yüksek lisans dereceleri aldı. 2005’te EHESS-Paris’den doktora derecesini “Politique de l’enregistrement de la richesse économique: Les enquêtes fiscales et agricoles de l’Empire ottoman et de la France au milieu du XIXe siècle” başlıklı tezle aldı. 2013’ten bu yana Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Birimi koordinatörü. Araştırma ve çalışmaları 18. ve 21. yüzyıllar arası Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de iktisadi düşünce tarihi ve iktisat tarihi alanlarında tarımsal dönüşüm, üretim ve mülkiyet ilişkilerinin çatışmalı dünyasına yoğunlaşmıştır.

Kitabın Adı İktisat Tarihinin Dönüşü
Alt Başlık Yeni Yaklaşımlar ve Tartışmalar
ISBN 9789750530234
Yayın No İletişim - 2962
Dizi Araştırma-İnceleme - 482
Alan Ekonomi
Sayfa 424 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 270,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2021
Derleyen Ulaş Karakoç, Alp Yücel Kaya
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kemal Vural Tarlan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit