Türkiye'de İktisadi Düşünce

Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır.

“Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır. Bu çerçevede makaleler şu üç noktada katkı sunmaktadır. Birinci nokta, Türkiye’de iktisadi düşüncenin gelişiminde dış dünyadan gelen fikirlerin yerel bağlamda etkileşimi ve sınırlı da olsa Türkiye’de ortaya çıkan iktisadi düşüncenin dış dünyaya etkisine odaklanmaktadır. İkinci nokta, iktisadi düşüncenin genel iktisadi ve toplumsal gelişmelerle ilişkisini vurgulamaktadır. Üçüncü nokta, iktisadi düşüncenin kitlelere yayılma yollarını göstermektedir.”

Osmanlı iktisat düşüncesinde strateji arayışlarından Cumhuriyet dönemindeki çeşitli tartışmalara uzanıyor kitaptaki yazıların ilgisi. Osmanlı’dan ulus-devlete geçişte, “milli iktisatçı” Friedrich List’in fikriyatının ekonomide “Türkleştirme”ye etkileri önemli bir halka… Derlemenin odaklandığı noktalardan biri, Türkiye’nin iktisadi düşünce tarihinin “dışa bağımlılığı”. “Güdümlü ekonomi” kavramının bir dönem uyandırdığı cazibe, Fransız liberal iktisatçılarının Peyami Safa’ya ulaşan ilhamı, Avusturya iktisat okulunun önemli şahsiyetlerinden Wilhelm Röpke’nin Türkiye’de ders verdiği yıllarda oluşturduğu etki, bu faslın ilgiye değer başlıkları.

Uluslararası iktisat literatürüne Türkiye’den yapılan istisnai katkılara örnek olarak Murat Sertel ve Korkut Boratav’ın özyönetim modellerinin ele alınışı, bir kadirbilirlik örneği aynı zamanda. M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya’nın hazırladığı derlemede Seven Ağır, Alper Duman, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Alp Yücel Kaya, Kaan Öğüt, M. Erdem Özgür, Eyüp Özveren, Metin Sarfati, Ahmet Sönmez ve Cenk Yaltırak’ın katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
İster İstemez Karşılaştırmalı ve Dışa Bağımlı İktisadi Düşünce Tarihimiz: Gözlemeler ve Sorunlar Eyüp Özveren
Osmanlı İktisat Düşüncesinde Bir Kalkınma Stratejisi Olarak Örnek Alma Seven Ağır
19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu İçin Bir İhtimalin Tartışılması: Mehmet Sadık Rıfat Paşa ve Kameralizm İlişkisi Ahmet Sönmez
List'in İktisadi Düşüncesinin "Türkleştirme Süreci" Üzerindeki Yansımaları Metin Sarfati
Kemalizmin Ekonomi Politiğinde Unutulmuş Bir Sayfa: "Güdümlü Ekonomi" Cenk Yaltırak, Kaan Öğüt
Kadro'nun Maddeci Tarihyazımı: Osmanlı ve Türkiye Tarihinde Derebeylik Rejimi M. Erdem Özgür, Alp Yücel Kaya
"Yeni Toplum Düzeni" Arayışında Peyami Safa ve Fransız Liberalleri Burak Gürbüz
Avusturya İktisadından Üçüncü Yola: Türkiye Yıllarında Wilhelm Röpke Ercan Eren
Sertel ve Boratav: Özyönetim Modelleri Alper Duman

1971’de Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora derecesini 2005 yılında George Mason Üniversitesi’nden aldı. 2012’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2014’ten bu yana İktisat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Temel ilgi alanları iktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihidir. Yayına hazırladığı ve bölümlerine katkı yaptığı kitapların yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan makaleleri vardır.

1974 yılında Sarıkamış’ta doğdu. ODTÜ İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra University of Massachusetts, Amherst’de Ekonomi doktora derecesini aldı. 2007 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesi. Gelişme, Türkiye ekonomisi, ekonomi politik, sosyal ve ekonomik ağlar üzerine çalışıyor.

1972’de Diyarbakır’da doğdu. 1990 İzmir Saint Joseph Lisesi, 1995 ODTÜ İktisat Bölümü mezunu. 1998’de ODTÜ’den iktisat yüksek lisans, 1999’da EHESS-Paris’den tarih yüksek lisans dereceleri aldı. 2005’te EHESS-Paris’den doktora derecesini “Politique de l’enregistrement de la richesse économique: Les enquêtes fiscales et agricoles de l’Empire ottoman et de la France au milieu du XIXe siècle” başlıklı tezle aldı. 2013’ten bu yana Ege Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Birimi koordinatörü. Araştırma ve çalışmaları 18. ve 21. yüzyıllar arası Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz’de iktisadi düşünce tarihi ve iktisat tarihi alanlarında tarımsal dönüşüm, üretim ve mülkiyet ilişkilerinin çatışmalı dünyasına yoğunlaşmıştır.

Kitabın Adı Türkiye'de İktisadi Düşünce
ISBN 9789750522956
Yayın No İletişim - 2556
Dizi Araştırma-İnceleme - 422
Alan Ekonomi
Sayfa 328 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 272 gr
Perakende Satış Fiyatı 9,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2017
Derleyen M. Erdem Özgür, Alper Duman, Alp Yücel Kaya
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Hakan Mıhcı
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit