Metin Sarfati

İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı . Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Doktora ve sonrası çalışmaları için belirli sürelerle Sorbonne-Paris1'de bulundu. Değişik zamanlarda Fransız hükümetinden aldığı burslarla çeşitli araştırmalar yaptı. Misafir öğretim üyeliği görvinde bulundu. Şu anda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, İktisadi Düşünce tarihi doçenti olarak görev yapmaktadır. İktisat Felsefesi, iktisat-sanat , iktisat-edebiyat ilişkileri ilgi alanları arasındadır. Çalışmalarını özellikle 18.,19.yüzyıl iktisadi düşüncesinde yoğunlaştırmıştır. Ortak yazılmışların dışında Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir? isimli kitabın yazarıdır. Ayrıca değişik dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.