S. Sevinç Orhan

Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Makro iktisat kuramları, parasal şoklar, parasal aktarım mekanizmaları, küresel finansal piyasalar, finansal istikrarsızlık ve kriz kuramları, iktisadi düşünceler ve iktisatta yöntem üzerinde çalışmaktadır. Halen çalışmalarını makro konsensus, heterodoks iktisat ve post keynesyen iktisat kuramları üserinde sürdürmektedir.