İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx

Marx ve Engels Komünist Manifesto’da, komünizm hayaletinin en nihayetinde kapitalizmi yıkarak somutlaşacağından bahsediyordu. Bugün, bu hayaletin varlığına olan inancın bazı kapitalizm karşıtı çevrelerde bile yok sayıldığı bir çağı yaşıyoruz.

Bugün Avrupa’da Marx’ın sözünü ettiği bir komünizm hayaleti dolaşıyor mu, bunun tayinini okuyucuya bırakıyoruz. Bizim bu çalışma dolayısıyla görebildiğimiz, iktisatta bir hayaletin dolaşıyor olduğu – Marx’ın hayaleti. 

Marx ve Engels Komünist Manifesto’da, komünizm hayaletinin en nihayetinde kapitalizmi yıkarak somutlaşacağından bahsediyordu. Bugün, bu hayaletin varlığına olan inancın bazı kapitalizm karşıtı çevrelerde bile yok sayıldığı bir çağı yaşıyoruz. Peki, sahiden de ruh çağıracak, tarihî bir dönemeçte ismen zikredilecek bir yazar mıdır Marx? Yoksa insanlığın başka bir dünya hayal etmesini doğuran şartlar bugün hâlâ var olmaya devam mı etmektedir? 

Marx anlatmaya devam ediyor. Kapitalizmi niteleyen, onun bitip tükenmek bilmeyen iştahını açıklayan kuramıyla, zihin açıcı ve benzersiz bir düşünür olarak varlığını koruyor. Onun meşhur hayalet metaforuna gönderme yapan kitap, Marx’ın sorularını ve yöntemini hatırlatıyor, yeniden yorumluyor. Mevcut yaklaşımları özetlerken, güçlü bir alternatif olarak sorunları ele alış biçimini irdeliyor. 

İktisadi Düşünce Girişimi’nin yeni bir kolektif çalışması: Alp Yücel Kaya, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Serhat Koloğlugil, Altuğ Yalçıntaş, Sevinç Orhan, Ozan İşler, Metin Arslan, Metin Sarfati, Kaan Öğüt kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

 

Kitapta yer alan bölümler
Genç Marx ve ‘Odun Hırsızlığı Kanunu Tartışmaları’ Alp Yücel Kaya
Marksist İdeoloji Kavramı Hüseyin Özel
Genç Marx’ın Hegel Eleştirisi, Bu Eleştirinin Düşündürdükleri Ragıp Ege
Dijital Ekonomi ve Özgür Yazılım: Marksist Bir Analiz Serhat Koloğlugil
Yayıncılık Endüstrisinde Yapay Seçilim: Marx ve Engels’in Politik İktisat Metinleri Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme Altuğ Yalçıntaş
Kıtlık/ Fazla Ozan İşler
Newtoncu Kronoloji, Marksizm ve Felsefi Çıkmaz: Marksist ve Liberal Geleneklerde Yakınsama ve Yapıçözüm Metin Arslan
Üniversal Enternasyonel Sarmalında Marx ve Yahudi Sorunu Metin Sarfati
Marx’ın Azalan Kâr Oranları, Kredi Para ve Hayali Sermaye Kavramları Çerçevesinde 2007 Küresel Krizi Kaan Öğüt
Pamukkale Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Makro iktisat kuramları, parasal şoklar, parasal aktarım mekanizmaları, küresel finansal piyasalar, finansal istikrarsızlık ve kriz kuramları, iktisadi düşünceler ve iktisatta yöntem üzerinde çalışmaktadır. Halen çalışmalarını makro konsensus, heterodoks iktisat ve post keynesyen iktisat kuramları üserinde sürdürmektedir.
Serhat Koloğlugil 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Politik iktisat alanında yüksek lisansını ve sonrasında doktorasını Kaliforniya Üniversitesi Riverside Kampüsü İktisat Bölümü'nde tamamladı. İktisat felsefesi, iktisadi düşünce tarihi, uluslararası politik iktisat ve dijital ekonomi alanlarında çalışmaktadır. Halen FMV Işık Üniversitesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.
Altuğ Yalçıntaş 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2011-2012 akademik yılında Cambridge Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapıyor. İlgi alanı iktisadi analiz tarihi ve iktisat felsefesidir.
Kitabın Adı İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx
ISBN 9789750511011
Yayın No İletişim - 1803
Dizi Araştırma-İnceleme - 304
Alan Ekonomi
Sayfa 360 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 295 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Ekim 2012
Derleyen S. Sevinç Orhan, Serhat Koloğlugil, Altuğ Yalçıntaş
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti H. Halûk Sağkal
Dizin Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset