Metin Arslan

İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra ABD de altyapı sistemleri planlama/yönetim ve ekonomik etkileri üzerine mühendislik ve ekonomi doktora çalışmaları yaptı. Mantık ve Bilimsel Yöntem, Fizik/Sosyal Bilim Felsefesi, Sistem Analizi/Akışkanlar Mekaniği dersleri verdi ve ekonomik modeller ve ülke riski konulu danışmanlık yaptı. 1994-2007 döneminde Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Kalkınma Bakanlığında halen politika danışmanlığı görevini sürdürmektedir. İlgi alanları ve disiplinlerarası çalışmaları arasında iktisadi düşünce, sosyal/fizik bilim/matematik/mantık felsefesi ve metodolojisi, modelleme, yeni yükselen paradigmalar ve postmodern tartışmalar var.