İktisadı Felsefeyle Düşünmek

İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır.

İktisat ile felsefenin ilişkisi, bir baba-oğul veya aşk-nefret hikâyesine benzetilebilir. Pek çok sosyal bilim alanında olduğu gibi iktisat da felsefeden farklı ve kendine özgü bir hayat alanı açmayı amaçlamış, tarihteki ayrışma hatlarına bakılırsa, bunu oldukça keskin bir tarzda yapmıştır. Felsefeyi spekülatif bulmak, pozitivist referansların dışında kabul etmek ve şüphecilik ile eleştirelliği de iktisadın dışına itmek, söz konusu ayrışmayı pekiştiren popüler yargılardandır. Bu yüzden geçtiğimiz yüzyılda felsefeyi yönlendiren isimler arasında iktisatçılar anılmamışlardır. Yakın dönemde sosyal bilimleri birbirine yakınlaştıran yöndeşme, iktisatla felsefe arasındaki tarihsel ilişkiyi yeniden hatırlatan gelişmelere vesile olmuştur. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu “İktisadi Düşünce Girişimi” bu kez iktisadı felsefeyle düşünmeyi hedefleyen bir kitapla karşımızda.

Eyüp Özveren, Feridun Yılmaz, Metin Arslan, Ozan İşler, Kaan Öğüt, Ragıp Ege, Ercan Eren, Bahar Araz Takay, Gülenay Baş Dinar, Derya Güler Aydın kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

İktisatla felsefe arasındaki ilişkinin kökenlerini sorgulayan, iktisatçı felsefecileri tartışan ufuk açıcı bir başvuru kitabı daha...

Kitapta yer alan bölümler
(Kurumsal) İktisat-Felsefe İlişkisi: Ne Seninle Ne Sensiz? Eyüp Özveren
Düşünceden Kaçış Çabasının Öyküsü: İktisadın Felsefeden Kopuşu Feridun Yılmaz
İktisadi Okulların Felsefe Kökenleri ve Çoğulculuk Metin Arslan
Anaakım İktisadın Temelden Eleştirisine Doğru: Gizli Felsefi Varsayımların Somutlaşması Üzerine Bir Deneme Ozan İşler
Tersinmez Zaman, Kompleksite ve İktisat Kaan Öğüt
Friedrich A. Hayek’in Descartes’i Okuması Ragıp Ege
L. Walras’ın İktisadi Düşüncesi ve Yansımaları: ‘Fransa’nın Karl Marx’ı mı, Kapitalizm’in Savunucusu Mu? Ercan Eren
Veblen’de Yabancılaşma Olgusu Bahar Araz Takay
Bir Bilim Felsefesi Olarak Pragmatizmin Veblen’in Bilimsel Bilgi Arayışındaki Yeri Gülenay Baş Dinar
Schumpeter’de Denge-Dengesizlik İkilemi: Walrascı ve Marksçı Vizyonlar Derya Güler Aydın
Ozan İşler 1981 yılında Bursa'da doğdu. Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde aldıktan sonra (2003) yüksek lisans (2006) ve doktorasını (2009) California Üniversitesi'nin Riverside Kampüsü'nde tamamladı. Türkiye'deki düşünsel ortamı tanımak ve bu sürece katkıda bulunmak için 2010 yılında ülkeye dönen yazar, Eylül ayından beri Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İktisat felsefesi ve yöntembilimi, siyasal iktisat, iktisadi düşünce tarihi, iktisadi antropoloji ve mikroekonomi alanlarında çalışmaktadır.
1969 yılı Bulgaristan doğumlu. Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) mezunu. Yüksek Lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında çalışmaktadır. Journal of Economic Issues, ODTÜ Gelişme Dergisi, Toplum ve Bilim, Doğu Batı gibi dergilerde makaleleri yayımlanan yazarın Rasyonalite İktisat Özelinde Bir Tartışma (Paradigma, 2009) adlı bir kitabı vardır.
Kitabın Adı İktisadı Felsefeyle Düşünmek
ISBN 9789750509063
Yayın No İletişim - 1614
Dizi Araştırma-İnceleme - 266
Alan Ekonomi
Sayfa 228 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 196 gr
Perakende Satış Fiyatı 27,31 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2011
Derleyen Ozan İşler, Feridun Yılmaz
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Canan Güzel
Dizin Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset