Feridun Yılmaz

1969 yılı Bulgaristan doğumlu. Marmara Üniversitesi İİBF (İngilizce) mezunu. Yüksek Lisans ve doktorasını Uludağ Üniversitesi'nde yaptı. Halen Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim üyesidir. Felsefe, iktisat felsefesi, politik iktisat, iktisat metodolojisi ve iktisadi düşünce tarihi alanlarında çalışmaktadır. Journal of Economic Issues, ODTÜ Gelişme Dergisi, Toplum ve Bilim, Doğu Batı gibi dergilerde makaleleri yayımlanan yazarın Rasyonalite İktisat Özelinde Bir Tartışma (Paradigma, 2009) adlı bir kitabı vardır.