N. Emrah Aydınonat

Erasmus Üniversitesi’nde (Hollanda) iktisat ve felsefe alanında doktora yaptı. Helsinki Üniversitesi’nde (Finlandiya) çalışıyor. Modern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri (Siyasal Kitabevi, 2007), The Invisible Hand in Economics (Routledge, 2008) ve İktisat Nedir (İletişim Yayınları, 2014) başlıklı kitapları yazdı. Görünmez Adam Smith (İletişim Yayınları, 2010, der., M. Kara ile birlikte) ve Economics Made Fun (der., J. Vromen ile birlikte) başlıklı kitapların da editörlüğünü yaptı. http://neaydinonat.com