Görünmez Adam Smith

Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor.
Adam Smith, sadece iktisat değil bütün sosyal bilimlerin halen tartıştığı, fikirlerine başvurduğu veya cevap yetiştirdiği, zihin açıcı düşünürlerden biri. Öte yandan oldukça basmakalıp yargılarla ve kendi çalışmalarıyla değil o çalışmaları yorumlayan isimler üzerinden hatırlanıyor. Bu eksikliği gidermeye çalışan, Smith’i Aydınlanma bağlamında ele alan, çağını aşan görüşleri ve ünlü görünmez el kavramı çerçevesinde irdeleyen makalelerden oluşan bir kitap elinizdeki. Bir başka özelliği daha var ki memleket sathında az bulunur türden bir kolektif çalışmaya dayanıyor. İktisadi düşünce tarihi konusunda uzmanlaşmış bir grup Türkiyeli akademisyenin oluşturduğu İktisadi Düşünce Girişimi, Smith’i çeşitli yönleriyle ele alan bir çalıştay düzenledi. Görünmez Adam Smith kitabı, bu çalıştayda sunulan bildirilerden oluştuğu gibi, girişimin iktisatla ilgili benzer nitelikte çalışmalarının da ilkini oluşturuyor.
Eyüp Özveren, Dinç Alada, Feridun Yılmaz, Ragıp Ege, Mine Kara, Emrah Aydınonat, Hüseyin Özel ve Metin Sarfati kitaba katkıda bulunan iktisatçılar… Smith’i keşfetmek, anlamak ya da hatırlamak için iyi düşünülmüş, emek verilmiş, ne anlattığını bilen gerçekten güzel bir başvuru kitabı…
Kitapta yer alan bölümler
Bir Sosyal Bilimci Olarak Adam Smith’in Uzak Görüşlülüğü Eyüp Özveren
Adam Smith’de Yanılabilirlik Fikrinin Güncelliği A. Dinç Alada
İskoç Aydınlanması ve Adam Smith Feridun Yılmaz
Adam Smith’in François Quesnay Eleştirisi Üzerine Ragıp Ege
Yerleşik İktisatta Bireyselcilik: Adam Smith ve Friedrich von Hayek Üzene Bazı Gözlemler Mine Kara
Adam Smith’in ‘Görünmez El’i: Doğru SANIYOR Olabileceğiniz Yanlışlar N. Emrah Aydınonat
‘Görünmez El’ ve Adam Smith’in (Kötüye?) Kullanımı Hüseyin Özel
Görünmeyen El Metaforu Metin Sarfati

Erasmus Üniversitesi’nde (Hollanda) iktisat ve felsefe alanında doktora yaptı. Helsinki Üniversitesi’nde (Finlandiya) çalışıyor. Modern Uluslararası İktisat Teorisinin Kökenleri (Siyasal Kitabevi, 2007), The Invisible Hand in Economics (Routledge, 2008) ve İktisat Nedir (İletişim Yayınları, 2014) başlıklı kitapları yazdı. Görünmez Adam Smith (İletişim Yayınları, 2010, der., M. Kara ile birlikte) ve Economics Made Fun (der., J. Vromen ile birlikte) başlıklı kitapların da editörlüğünü yaptı. http://neaydinonat.com

Mine Kara 1961 Ankara doğumludur. İktisatta lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Kitabın Adı Görünmez Adam Smith
ISBN 9789750508042
Yayın No İletişim - 1514
Dizi Araştırma-İnceleme - 251
Alan Ekonomi
Sayfa 238 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 201 gr
Perakende Satış Fiyatı 49,50 TL
Baskı 2. baskı - Ocak 2018 (1. baskı - Eylül 2010)
Derleyen N. Emrah Aydınonat, Mine Kara
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Begüm Güzel
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset