Mine Kara

Mine Kara 1961 Ankara doğumludur. İktisatta lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü'nden almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.