İktisatta Yeni Yaklaşımlar

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Ekonomi politik pek çok düşünürle değişim geçirmiş, başkalaşarak yeni ve zihin açıcı açılımlara sahip olmuştur. Smith, Mill veya Marx hemen sayılabilecek öncü isimler. Görünenin ardındakini açığa çıkarmak, yeni sorular sormak ve anlamaya ilişkin kılavuzlar oluşturmak hususunda çığır açıcı isimlerden biri de kuşkusuz Walras.

Kuramsal yaklaşımları irdelemek, mevcut birikimi özgün bir yöntemle farklı bir merhaleye taşımak, iktisat biliminin her zaman temel amaçlarından biri oldu. İktisatta Yeni Yaklaşımlar bu sürecin gelişimini ve analizini yapıyor. İktisat teorisinin temel çıkarım ve varsayımlarında neyin değiştiğini anlamaya çalışıyor. Çeşitli sorular sorarak tartışıyor: İktisadın yarını açıklama iddiası ne kadar sahiciydi ya da bu iddiayı bugün koruyabiliyor mu? Bilimsel olmamakla itham edilen klasik ekonomi politik, “yeni iktisat” için hâlâ bilim dışı mıdır? Ortodoks iktisada yönelik heterodoks yaklaşımlar ne denli başarılı oldular? 

İktisadın nasıl değiştiğini sorgulayan, yeni yaklaşımları değerlendiren ufuk açıcı bir başvuru kitabı...

Ercan Eren, Metin Arslan, Sevinç Orhan, Mine Kara, Metin Sarfati, Hüseyin Özel, Ragıp Ege, Alp Yücel Kaya, Çınla Akdere kitaba katkıda bulunan iktisatçılar.

Kitapta yer alan bölümler
Yeni İktisatta Ortak Noktalar Ercan Eren
İktisatta Yeni Yaklaşımlar, Heterodoks İktisat ve Yapıçözüm: Karmaşıklığın Bilimi ve Postmodern Bilim Bağlamında Bir Değelendirme Metin Arslan
Yerleşik İktisatta Heterodoksi: Yeni Kurumsal İktisat S. Sevinç Orhan
Heterodoks Bir Yaklaşım Olarak Oyunlar Teorisi ve Ortodoks İktisatla Bir Karşılaştırma Mine Kara
Spinoza-Smith ve İktisat Teorisine Bir Eleştiri Metin Sarfati
Evrimsel İktisat: Yöntem Bilgisi İlkeleri Hüseyin Özel
John Rawls’un Düşünsel Serüveninin İktisat İçin Önemi Ragıp Ege
Michel Foucault’nun Ekonomik Düşünce Tarihi: Liberal ve Neoliberal Yönetim Rasyonalitelerinde Ekonomi Politik Alp Yücel Kaya
J.S. Mill’in İktisadi Yöntembilimi: Yeni Bir Çıkış Noktası Çınla Akdere
Ercan Eren 1957 yılında Denizli'de doğdu. 1978 yılında istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora yaptı. 1980-1993 yılları arasında Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne profesör olarak atandı. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Piyasa-Özgürlük ve Eşitlik, Makro İktisat, Mikro İktisat ve Türkiye'de 1998-1999 Krizinde Yönetici Davranışları (ortak çalışma) adlarında yayınlanmış beş kitaba sahiptir. Ercan Eren'in iktisatta yöntem, iktisat eğilimi, iktisadi düşünce tarih, piyasa ve etkinlik sorunları, geçiş ekonomileri, makro iktisat, siyaset ekonomisi alanlarında yoğunlaşan yüzden fazla makalesi yayınlanmıştır.
İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yaptı . Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Doktora ve sonrası çalışmaları için belirli sürelerle Sorbonne-Paris1'de bulundu. Değişik zamanlarda Fransız hükümetinden aldığı burslarla çeşitli araştırmalar yaptı. Misafir öğretim üyeliği görvinde bulundu. Şu anda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde, İktisadi Düşünce tarihi doçenti olarak görev yapmaktadır. İktisat Felsefesi, iktisat-sanat , iktisat-edebiyat ilişkileri ilgi alanları arasındadır. Çalışmalarını özellikle 18.,19.yüzyıl iktisadi düşüncesinde yoğunlaştırmıştır. Ortak yazılmışların dışında Ekonomi Politiğin İnsanı Kimdir? isimli kitabın yazarıdır. Ayrıca değişik dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır.
Kitabın Adı İktisatta Yeni Yaklaşımlar
ISBN 9789750509780
Yayın No İletişim - 1685
Dizi Araştırma-İnceleme - 279
Alan Ekonomi
Sayfa 286 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 241 gr
Perakende Satış Fiyatı 193,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2011
Derleyen Ercan Eren, Metin Sarfati
Editör Levent Cantek
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ayşe E. Koç
Dizin Ulaş Dayı
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset