Ü. Barış Urhan

İktisat lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. iktisat, yüksek lisans derecesini Kopenhag Üniversitesi iktisat bölümünden aldı. Yüksek lisans döneminde Deneysel ve Davranışsal İktisat Laboratuvarı’nda çalıştı, 1. Türkiye Deneysel ve Davranışsal İktisat Yaz Okulu’nun Koç Üniversitesi’ndeki düzenleme komitesinde yer aldı. Halen bir sivil toplum kuruluşunda çalışmakta olanın Urhan’ın ilgi alanları kamu politikalarında deneysel ve davranışsal iktisat uygulamalarıdır.