Edebiyattaki İktisat

Edebiyattaki İktisat kitabı, edebiyat ve iktisat alanları arasındaki ilişkinin çeşitli yansımalarını, bu defa edebiyat eleştirmenlerinin değil iktisatçıların gözüyle inceleyen makalelerden oluşuyor.

Robinson Crusoe bir roman kahramanı olarak Daniel Defoe’nun eserinde göründükten sonra, sadece insanın doğayla başa çıkmasının edebi örneği olarak kalmadı, ihtiyaçlarını, kaynaklarını, tüketimini kayda geçiren ilk “muhasebeci” kahraman oldu! Edebi eserlerin yaratılması süreci, kurgularına nüfuz etmiş iktisadi sorunsallar ve edebiyatçıların görüşleri edebiyatın farklı disiplinlerle kurduğu diyalog açısından değerlendirilebilir. Edebiyattaki İktisat kitabı, edebiyat ve iktisat alanları arasındaki ilişkinin çeşitli yansımalarını, bu defa edebiyat eleştirmenlerinin değil iktisatçıların gözüyle inceleyen makalelerden oluşuyor. Robinson’u odağına almadan ancak Robinson imgesinin etrafında kurulabilecek bir tartışma açarak, kalkınmanın yollarından Osmanlı şiirine, Tanpınar’dan Dos Passos’a uzanan örneklerle, edebiyatı ve iktisadı “başka türlü okuma”nın imkânlarını değerlendiriyor.

İktisadi Düşünce Girişimi tarafından düzenlenen 5. Çalıştay’da ifade edilmiş fikirlerin çarpıştığı, edebiyatı iktisatla düşünmeyi öneren –ama kesinlikle iktisatlı bir bakışa sıkışmayan– etraflı bir tartışma: Oktar Türel, Eyüp Özveren, İbrahim Korkmaz, Metin Sarfati, Derya Güler Aydın, Adem Levent, Bahar Araz Takay, Mehmet Gürsan Şenalp, Esra Güngör-Şenalp, Metin Arslan, Hüseyin Özel, Alp Yücel Kaya, M. Erdem Özgür, Çınla Akdere ve Erkan Erdemir’in katkılarıyla..

Kitapta yer alan bölümler
1930’lu Yıllar Türkiyesi’nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat Oktar Türel
Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri’nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak Eyüp Özveren
Kul-Şair’den Derviş Şair’e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet İbrahim Korkmaz
17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe “Karakter” ve Analizi Metin Sarfati
Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: “Uçurum” İnsanları Derya Güler Aydın
Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell’ın Eserleri Üzerinden Kurulması Adem Levent
Aleksey Aleksandroviç’in Kulakları: 19. Yüzyıl Rusyası’ndan İnsan Manzaraları Bahar Araz Takay
Ernest Mandel’in Hoş Cinayet’inde Polisiye Roman Eleştirisi Esra Şengör Şenalp, Mehmet Gürsan Şenalp
İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek Metin Arslan
Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı Hüseyin Özel
Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar M. Erdem Özgür, Alp Yücel Kaya
Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos’un Büyük Para’sında Thorstein Veblen Çınla Akdere
Firma Nasıl Var olur? Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme Erkan Erdemir
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Faklültesi İktisat Bölümü’nde lisans, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde iktisadi düşünce tarihi alanında master ve doktora derecesini aldı. New School for Social Research’ün îktisat Bölümü’nde bir sene ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Cergy-Pontoiseve Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis’nde çe-şitli iktisat dersleri verdi. Ulusal ve uluslarası konferanslarda bildiriler sundu. 2003 yılından bu yana PHARE (Pôle d’histoire de l’analyse et des représentations économiques) adlı araştırma enstitüsüne bağlı araş-tırmacı ve 2010 yılından bu yana ODTÜ İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Ayrıca, 2010 yılından bu yana Université Sorbonne Nouvelle Paris III Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde uzaktan öğrenci olarak okumaktadır. Halen aynı bölümün yüksek lisansına uzaktan öğ-renci olarak devam etmektedir.
Yüksek lisans (2002) ve doktorasını (2008) Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası (2011) misafir araştırmacı olarak Sheffield Üniversitesi’nde bulundu. İktisadi analiz tarihi, iktisat metodolojisi ve felsefesi alanlarında çalışma yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış eserleri bulunan yazar Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde İktisadi Düşünce doçenti olarak görev yapmaktadır.
Kitabın Adı Edebiyattaki İktisat
ISBN 9789750516177
Kapak Robinson Crusoe’nun ilk baskısından detay
Yayın No İletişim - 2049
Dizi Araştırma-İnceleme - 342
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 424 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 343 gr
Perakende Satış Fiyatı 270,00 TL
Baskı 2. baskı - Aralık 2018 (1. baskı - Eylül 2014)
Derleyen Çınla Akdere, Derya Güler Aydın
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Birhan Koçak
Düzelti Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset