Adem Levent

İlk ve orta öğrenimini Muş’ta, lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, yüksek lisans öğrenimini İnönü Üniversitesi’nde tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora öğ-renimi görmekte, iktisat metodolojisi, politik iktisat ve iktisadi zihniyet alanlarında araştırmalarına devam etmekte ve Muş Alparslan Üniversi-tesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.