Erkan Erdemir

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun oldu. Yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisansını 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde, doktorasını 2007 yılında Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaign College of Business’ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. İlgi alanı örgüt kuramı ve insan kaynakları yönetimi olan Erdemir, çalışmalarını yeni örgütsel formların kurumsallaşması ve yayılımı konularında sürdürüyor.