Mehmet Gürsan Şenalp

İktisat alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Ankara Üniversitesi (2003) ve Gazi Üniversitesi’nden (2011) almıştır. Halen Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. İktisadi düşünceler tarihi, iktisat tarihi ve uluslararası politik iktisat dersleri vermektedir. Ulusötesi Kapitalist Sınıf Oluşumu: Türkiye ve Koç Holding Örneği (2012) başlıklı kitabının yanı sıra Praksis, Birikim, Memleket Siyaset Yönetim, Capital&Class ve Sınırda gibi dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.