Oktar Türel

İktisat yüksek lisans derecesini 1969’da Southampton Üniversitesi’nden (İngiltere), doktora derecesini 1976’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) aldı; 1986’da doçentliğe, 1996’da profesörlüğe yükseldi; 2004 yılında ODTÜ’den emekliye ayrıldı. Emeklilik öncesindeki meslek hayatının hemen tümünü iki kamu kuruluşunda geçirdi: Devlet Planlama Teşkilatı (1965-75; 1978-79) ve ODTÜ (1975-77; 1980-2004). 1993-94 ve 1994-95 akademik yıllarında ODTÜ’den izinli olarak Londra’da yerleşik School of Oriental and African Studies’de konuk öğretim üyeliğinde bulundu. Türel, emeklilik dönemindeki mesleki çalışmalarını, esas itibariyle, mensubu bulunduğu Türk Sosyal Bilimler Derneği ve Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu bünyesinde sürdürmektedir. Türel’in günümüzdeki mesleki ilgileri makroiktisat, teknolojik gelişme ve sanayileşmenin iktisadı ile uluslara-rası siyasal iktisat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mesleki çalışmalarından bir seçki 2010/2011’de iki cilt halinde Geç Barbarlık Çağı adıyla ya-yımlanmıştır.