Esra Şengör Şenalp

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. Halen Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Para teorisi ve politikası ile endüstriyel iktisat konularında çalışmaktadır.