M. Erdem Özgür

1971’de Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra doktora derecesini 2005 yılında George Mason Üniversitesi’nden aldı. 2012’den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2014’ten bu yana İktisat Tarihi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. Temel ilgi alanları iktisat tarihi ve iktisadi düşünce tarihidir. Yayına hazırladığı ve bölümlerine katkı yaptığı kitapların yanı sıra yurtiçinde ve yurtdışında yayımlanan makaleleri vardır.