John Maynard Keynes...
Yine, Yeniden

İktisadi düşüncenin bir “üç büyükleri” varsa, onlardan biri John Maynard Keynes’tir, uzmanlar bunda hemfikir (diğerleri, Adam Smith ve Karl Marx). Keynes, üç büyüklerin en “genci”, en moderni. Bu kitap, bu büyük iktisat düşünürünün 20. yüzyıla damgasını vuran etkisini incelemekle kalmıyor, bu düşünsel mirasın hâlâ güncel olan verimlerini tartışmaya açıyor.

İktisadi düşüncenin bir “üç büyükleri” varsa, onlardan biri John Maynard Keynes’tir, uzmanlar bunda hemfikir (diğerleri, Adam Smith ve Karl Marx). Keynes, üç büyüklerin en “genci”, en moderni. Elinizdeki kitap, bu büyük iktisat düşünürünün 20. yüzyıla damgasını vuran etkisini incelemekle kalmıyor, bu düşünsel mirasın hâlâ güncel olan verimlerini tartışmaya açıyor.

Keynes’in para teorisine bakışı, “istikrarsızlık” meselesinin onun düşüncesinin seyrindeki yeri gibi, iktisatçıları ve iktisat öğrencilerini ilgilendiren teknik konular, sadece meslek erbabına değil genel okura da hitap ederek gözden geçiriliyor kitapta. Onun liberalizm geleneği içindeki konumunun incelenmesi, bizzat bu düşünce geleneğinin tarihi hakkında bir muhasebeye ışık tutuyor. Keynes’in İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni düzen arayışındaki etkisini ele almak, aslında o zamandan beri olup biten her şeyi anlamanın anahtarını veriyor. 2008 büyük buhranını, 1929’la da kıyaslayarak, onun teorisi ışığında düşünmek, Keynes’in güncelliğinin etkileyici bir vesilesi.

Derlemenin hoş bir sürprizi, Keynes’in 1920’de Türkçeye çevrilmiş bir kitabını bize hatırlatması: Versay Sulhunun Netayic-i İktisadiyyesi. Bu da, Lozan Antlaşması’yla birlikte, Keynes’in Türkiye’deki düşünsel etkisinin izini sürmek için bir vesile...

Deniz Taner Kılınçoğlu ve Emre Özçelik’in derlediği kitapta Seven Ağır, Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren, Ozan İşler, Alp Yücel Kaya, S. Sevinç Orhan, Kaan Öğüt, Eyüp Özveren ve M. Erdem Özgür’ün katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
John Maynard Keynes: Yine, Yeniden Deniz T. Kılınçoğlu, Emre Özçelik
J.M. Keynes'in Liberal Düşünce Geleneği İçindeki Konumu Ozan İşler
İki "Neoliberalizm" Hikayesi: Büyük Savaş Sonrası "Gündem" Tartışmaları Alp Yücel Kaya, M. Erdem Özgür
Godot'yu Beklerken J. M. Keynes S. Sevinç Orhan
Para Üzerine İnceleme'den Genel Teori'ye Keynes'in İstikrarsızlık Düşüncesinin Evrimi Gülenay Baş Dinar
1929 ve 2008 Krizlerine (Post)Keynesçi İktisat ve Avusturya Okulu Yaklaşımları Ercan Eren
Makro Ekonomi Eğitiminde Keynes'i Yeniden Düşünmek: "Tasarruf Yatırım Dengesizliği" ve "Kredi Para" Kavramları Çerçevesinde Kaan Öğüt
Türkiye'ye Özgü Bir Keynes Etkisi: Versay Sulhu'nun Netayic-i İktisadiyyesi Eyüp Özveren, Seven Ağır

1972’de Ankara’da doğdu. Doktora derecesini ODTÜ İktisat Bölümü’nden 2006’da aldı. Cambridge Üniversitesi’nin Kalkınma Çalışmaları Kurulu’nda 12 ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2010’dan bu yana ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun İktisat Programı’nda öğretim üyesidir. Aynı programın koordinatörlüğünü 2012’den bu yana yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında kalkınma iktisadı, kurumsal siyasal iktisat ve iktisadi düşünce tarihi bulunmaktadır. Çevirdiği ve derlediği iki kitabın yanı sıra, Research Policy, Journal of Economic Issues, Development and Change gibi akademik dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Doktorasını 2012 yılında Princeton Üniversitesi Yakın Doğu Çalışmları Bölümü’nden aldı. 2012 yılından bu yana ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İktisat Programı’nda iktisat ve tarih dersleri vermektedir. Akademik çalışma alanları 19. yüzyıl Osmanlı iktisadi ve entelektüel tarihi, modern Ortadoğu tarihi ve iktisadi düşünce tarihidir. Economics and Capitalism in the Ottoman Empire (Routledge, 2015) kitabının yazarıdır.

Kitabın Adı John Maynard Keynes...
Alt Başlık Yine, Yeniden
ISBN 9789750519161
Yayın No İletişim - 2295
Dizi Araştırma-İnceleme - 378
Alan Ekonomi, Politika/Siyaset
Sayfa 238 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 199 gr
Perakende Satış Fiyatı 8,00 TL
Baskı 1. baskı - Nisan 2016
Derleyen Emre Özçelik, Deniz T. Kılınçoğlu
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Deniz Karagül
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ebru Aydın
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset