Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
Fikret Şenses'e Armağan

Elinizdeki kitap, kalkınma iktisadının, bu yeni terminolojinin belki üstünü örttüğü ama aslında ortadan kalkmamış olan temel meselelerini gündeme getirmeye çalışıyor: Eşitsizlik, yoksulluk, insani gelişme ve bu bağlamda sağlık ve eğitim. Makalelerin büyük bölümü, Türkiye ekonomisinin son dönem gelişmelerini bu eleştirel bakış açısından irdelemeye ayrılmıştır.

Kapitalizmin 1970’lerden beri süregelen neoliberal dönüşümünün, iktisat terminolojisi ve söylemi üzerinde de etkileri oldu. Bunlardan biri, “kalkınmakta olan ülke” kavramının yerini “yükselen piyasa ekonomisi” teriminin alması, burjuvazi-ücretli emek gibi öznelerin hep beraber “piyasa oyuncular›”na indirgenmesidir. Elinizdeki kitap, kalkınma iktisadının, bu yeni terminolojinin belki üstünü örttüğü ama aslında ortadan kalkmamış olan temel meselelerini gündeme getirmeye çalışıyor: Eşitsizlik, yoksulluk, insani gelişme ve bu bağlamda sağlık ve eğitim. Makalelerin büyük bölümü, Türkiye ekonomisinin son dönem gelişmelerini bu eleştirel bakış açısından irdelemeye ayrılmıştır.

Bunun yanı sıra, iktisat biliminin ufkunu ve imkânların› gösteren (ve genişleten) zengin bir konu çeşitliliği bulabilirsiniz derlemede: Kâr oranının düşme eğilimi yasasını... Yönetişim ideolojisi ve onun “kurumlar”a yüklediği sihirli anlamı... Divitçioğlu’nun Asya tipi üretim tarzı ve Veblen’in “aylak sınıf” kavramının işlevselliğini ele alan, “büyüme” mitosuna karşı “ekonomik küçülme” fikrini tartışmaya açan makaleler.

Hasan Cömert, Emre Özçelik ve Ebru Voyvoda’nın hazırladığı derlemede R. Funda Barbaros, Ayşe Buğra, Nesrin Dağ, Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer, Fatime Güneş, Nil Demet Güngör, Murat Koyuncu, Ahmet Öncü, İzzettin Önder, Şemsa Özar, İ. Can Özen, Şevket Pamuk, Meneviş Uzbay Pirili ve E. Ahmet Tonak’ın yazıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Son 200 Yılda Türkiye’de ve Dünyada Sağlık ve Eğitim Şevket Pamuk
Sosyal Politika Düşüncesi İçinde Eşitliğin Yeri ve Günümüz Türkiye’sinde Eşitsizlikler Ayşe Buğra
Kuş Bakışı İnsani ve Ekonomik Kalkınma: Çin ve Türkiye Özelinde Kalkınan Ülkelerin Elli Yıllık Deneyimi İlhan Can Özen
Ağır Borç Yükü Altında Olan Yoksul Ülkeler ve Yeni Milenyumda IMF-Dünya Bankası Yoksullukla Mücadele Girişimlerine Bakış Nil Demet Güngör, Nesrin Dağ
Yoksulluk Kuramlarının Kadın Yoksulluğu Açısından Eleştirel Bir Değerlendirmesi Fatime Güneş
Türkiye’nin 2000-2015 “Binyıl Kalkınma Hedefleri” Performansı: 2015 Sonrası Kalkınma Stratejisine Yansımaları Meneviş Uzbay Pirili, R. Funda Barbaros
Büyümemek Mümkün mü? “Ekonomik Küçülme Fikri” Üzerine Tartışmalar Murat Koyuncu, Şemsa Özar
Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası Üzerine E. Ahmet Tonak
Veblen ve Bourdieu Açılarından Ekonomi Algılaması İzzettin Önder
Asya Üretim Tarzının Aylak Sınıfı: Divitçioğlu ve Veblen ile Türkiye’ye Bakmak Ahmet Öncü
Doğru Fiyatlardan Doğru Kurumlara: Büyük Yanılsama Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

1972’de Ankara’da doğdu. Doktora derecesini ODTÜ İktisat Bölümü’nden 2006’da aldı. Cambridge Üniversitesi’nin Kalkınma Çalışmaları Kurulu’nda 12 ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2010’dan bu yana ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun İktisat Programı’nda öğretim üyesidir. Aynı programın koordinatörlüğünü 2012’den bu yana yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında kalkınma iktisadı, kurumsal siyasal iktisat ve iktisadi düşünce tarihi bulunmaktadır. Çevirdiği ve derlediği iki kitabın yanı sıra, Research Policy, Journal of Economic Issues, Development and Change gibi akademik dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Kalkınma İktisadının Penceresinden Türkiye’ye Bakmak
Alt Başlık Fikret Şenses'e Armağan
ISBN 9789750522772
Yayın No İletişim - 2541
Dizi Araştırma-İnceleme - 420
Alan Ekonomi
Sayfa 312 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 262 gr
Perakende Satış Fiyatı 9,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2017
Derleyen Hasan Cömert, Emre Özçelik, Ebru Voyvoda
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan Melda Yaman, Özgür Öztürk
Kapak Suat Aysu
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Fotoğrafı Kemal Vural Tarlan
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit