Ahmet Öncü

Ahmet Öncü Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü'nde tamamladı. Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nde iktisat dalında yüksek lisans eğitimi gördü ve aynı üniversitede sosyoloji dalında doktora yaptı. Sabancı Üniversitesi'nde doçent olarak politik iktisat ve toplumsal kuramlar gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Toplum ve Bilim, Mülkiye, Journal of Historical Sociology, Science and Society, International Review of Sociology, Cultural Logic, New Perspectives on Turkey dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Kitapları: Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, (Öteki, Ankara, 1993), A Sociological Inquiry into the History of the Union of Turkish Chambers of Engineers and the State (New York, Edwin Melen, 2003), ve Ahmet Haşim Köse ile birlikte Kapitalizm İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye'de Mühendisler-Mimarlar (ankara, TMMOB, 2000)