Şerif Mardin'e Armağan

“Şerif Mardin Türk siyasi düşüncesini (kendi deyimiyle, çoğunlukla ‘keçiboynuzu’ olsa bile) önemseyerek ve Avrupa/dünya siyasi düşüncesinin kavramlarıyla incelemiş, ‘biz bize benzeriz’ yollu milliyetçi devekuşluğuna itibar etmemiştir.
(...)

“Şerif Mardin Türk siyasi düşüncesini (kendi deyimiyle, çoğunlukla ‘keçiboynuzu’ olsa bile) önemseyerek ve Avrupa/dünya siyasi düşüncesinin kavramlarıyla incelemiş, ‘biz bize benzeriz’ yollu milliyetçi devekuşluğuna itibar etmemiştir. (...)
Şerif Mardin’in eserinin çok yönlülüğü dikkat çekicidir. Eseri tematik olarak tasnif edilecek olursa çok uzun bir liste çıkar. Disiplinler ve alt-disiplinler itibariyle bile çarpıcı bir tayf oluşturur: Siyaset teorisi ve felsefesi, düşünce tarihi, ideoloji incelemesi, kültür, siyasi kültür, kimlik incelemesi (hem de çok erken), siyaset sosyolojisi, ekonomi politik ve iktisadi düşünce tarihi, sosyal tarih ve sosyolojinin birçok başka alt dalı.”
TAHA PARLA

Türkiye’de sosyal bilimlerin büyük usta ve öğretmenlerinden Şerif Mardin’e armağan olarak hazırlanan bu derlemede, onun ilgi alanlarının genişliğinden ilhamla, sosyal bilimlerin farklı alanlarında ve muhtelif konularda makaleler yer alıyor; ama ağırlıkla, Türkiye’nin toplumsal yapısı, din sosyolojisi ve düşünce iklimi üzerine...

Ali Akay, Bahattin Akşit, Tanıl Bora, Ahmet Çiğdem,
E. Fuat Keyman, Hasan Bülent Kahraman,
Onur Fevzi Müftügil, Ahmet Öncü-Demir Demiröz,
Jale Parla, Taha Parla, Ayşe Saktanber,
Gürcan Koçan’ın katkılarıyla...

Kitapta yer alan bölümler
Şerif Mardin’in Türkiye Düşünce Tarihine Öncü Katkıları Taha Parla
Milli Mesele Olarak Din Ahmet Çiğdem
Şerif Mardin’i Okumak, Modernleşme, Yorumbilgisel Yaklaşım ve Türkiye E. Fuat Keyman
Laikleşme Tipolojisi ve Türkiye’de Laiklik Deneyimi Bahattin Akşit
Türkiye Milliyetçi Romantisizminin Sonu: Kurucu Modernist İdeolojinin Dönüşümü ve Yazınsal Söylem Hasan Bülent Kahraman
Sanço’yla Sohbetler: Ya Da Özgürlük Diyalogları Jale Parla
Türkiye’de Piyasa Toplumu’nun Oluşumunda Hegemonyanın Rolü: Bir Gerçeklik Projesi Olarak Beyaz Türklük Demir Demiröz, Ayşe Saktanber
Analar, Bacılar, Orospular: Türk Milliyetçi-Muhafazakâr Söyleminde Kadın Tanıl Bora
Sosyalikler Analiz İçinde ‘Eğlencedeki’ Toplumsal Dönüm Ali Akay
Modern Bir Trajedinin Sosyolojik Analizi-Faust Onur Fevzi Müftügil
Anayasa Kuramları Açısından Demokrasi Kavramı Gürcan Koçan
Ahmet Öncü Lisans eğitimini ODTÜ İktisat Bölümü'nde tamamladı. Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nde iktisat dalında yüksek lisans eğitimi gördü ve aynı üniversitede sosyoloji dalında doktora yaptı. Sabancı Üniversitesi'nde doçent olarak politik iktisat ve toplumsal kuramlar gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Toplum ve Bilim, Mülkiye, Journal of Historical Sociology, Science and Society, International Review of Sociology, Cultural Logic, New Perspectives on Turkey dergilerinde makaleleri yayınlanmıştır. Kitapları: Sosyoloji ya da Tarih: İbn-i Haldun ve Mukaddime Üzerine Bir Deneme, (Öteki, Ankara, 1993), A Sociological Inquiry into the History of the Union of Turkish Chambers of Engineers and the State (New York, Edwin Melen, 2003), ve Ahmet Haşim Köse ile birlikte Kapitalizm İnsanlık ve Mühendislik: Türkiye'de Mühendisler-Mimarlar (ankara, TMMOB, 2000)

Yazar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ise yüksek lisans derecesini almıştır. Norveç Oslo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden de doktora derecesini almıştır. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmaya başlayan Tekelioğlu, 2000-01 yılında Ohio State Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Tekelioğlu, 2003 yılında doçentlik, 2008 yılında ise profesörlük unvanı aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 2004 yılında göreve başlayan Tekelioğlu, aynı fakültede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü başkanı olarak da çalıştı. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne katılan yazar, Gazetecilik Bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı kültür sosyolojisi olan Tekelioğlu, medya kültürleri, kültür siyasetleri, popüler kültür ve müzik alanlarında çalışmaktadır. Foucault Sosyolojisi adlı kitabının genişletilmiş ikinci basımı 2003 yılında yayımlanmıştır. Medya ve beğeni kültürlerini irdeleyen Pop Yazılar adlı kitabı 2006 yılında yayımlanmıştır. Ahmet Öncü ile birlikte hazırladığı Şerif Mardin'e Armağan isimli kitap, 2005 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Tekelioğlu, periyodik olarak gazete ve dergilerde medya kültürüne ilişkin analiz yazıları yazmaktadır.

Kitabın Adı Şerif Mardin'e Armağan
ISBN 9789750503429
Yayın No İletişim - 1091
Dizi Araştırma-İnceleme - 184
Alan Sosyoloji
Sayfa 366 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 264 gr
Perakende Satış Fiyatı 212,00 TL
Baskı 3. baskı - Haziran 2015 (1. baskı - Haziran 2005)
Derleyen Ahmet Öncü, Orhan Tekelioğlu
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Erzade Ertem
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset