Orhan Tekelioğlu

Yazar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ise yüksek lisans derecesini almıştır. Norveç Oslo Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden de doktora derecesini almıştır. 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde çalışmaya başlayan Tekelioğlu, 2000-01 yılında Ohio State Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Tekelioğlu, 2003 yılında doçentlik, 2008 yılında ise profesörlük unvanı aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde kurucu dekan olarak 2004 yılında göreve başlayan Tekelioğlu, aynı fakültede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü başkanı olarak da çalıştı. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne katılan yazar, Gazetecilik Bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı kültür sosyolojisi olan Tekelioğlu, medya kültürleri, kültür siyasetleri, popüler kültür ve müzik alanlarında çalışmaktadır. Foucault Sosyolojisi adlı kitabının genişletilmiş ikinci basımı 2003 yılında yayımlanmıştır. Medya ve beğeni kültürlerini irdeleyen Pop Yazılar adlı kitabı 2006 yılında yayımlanmıştır. Ahmet Öncü ile birlikte hazırladığı Şerif Mardin'e Armağan isimli kitap, 2005 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Tekelioğlu, periyodik olarak gazete ve dergilerde medya kültürüne ilişkin analiz yazıları yazmaktadır.