Ali Akay

MSGSÜ’de Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Kendisi çağdaş sanat konusunda da küratörlük, yazarlık yapmaktadır. Paris’te Sanat Tarihi Enstitüsü’nde (INHA), Berlin’de Humboldt Üniversitesi’nde Sanat Tarihi Bölümü’nde ve Paris VIII Üniversitesinde Antropoloji Bölümü’nde misafir profesörlük yapmıştır. İstanbul Modern’in (2004-2007) ve Akbank Sanat Galerisi’nin (2003 - 2012) küratörlüğünü üstlenmiştir. 2011’den beri Açıkekran Galerisi’nin kürtaörlüğünü yapmaktadır. Çeşitli ülkelerdeki galerilerde ve müzelerde sergiler yapmış, konferanslar vermiştir. Birçok kitabı vardır ve birçok ülkede dergide sanat, felsefe ve sosyoloji makaleleri yayınlanmıştır. Toplumbilim dergisinin 1992-2012 arasında kurucusudur. 2013’te Teorik Bakış Dergisi’ni kurmuştur.