Paylaşımlar
Üniversite, Bilgi, Üretim

Bu kapsamlı derlemedeki yazılar, bilimsel bilginin üniversite ve üretim alanlarında nasıl inşa edilip nasıl “işlediğini” ele alıyor öncelikle. Bilimsel bilginin evrenselcilik, ilerlemecilik ve tarafsızlık iddialarını sorguluyor; bununla beraber bilgiye onu belirleyen tarihsel koşullara müdahale eden eleştirel bir eylem olarak bakmakta ısrar ediyor.

“Bilimsel bilginin iktidar sorusundan bağımsız düşünülemeyeceğini, ‘postmodern’ zamanlarda değil, modern zamanlarda her türlü iktidarı eleştiren, her türlü iktidarın büyüsünü bozan modernliğin eleştirel geleneğinden öğrendik. (…) Üniversite, bilimsel bilginin tanımının çoğu zaman ilk belirleyicisi bile olmadı. Devlet ve piyasanın ihtiyaçları bilimsel bilgiyi şekillendiren temel kaynaklar olageldi. (…) Buna rağmen, günümüzde bunlardan habersizmişçesine yeniden ortaya atılan iddialar, bilginin bir yandan devlet ve siyasetle ilişkisi içinde göreceliliğe düşerek, hakikat iddiasını yitirdiği, diğer yandan da pazar ekonomisinin baskısı altında özerklik kaybına uğradığı söyleniyor. Ama neden şimdi ve neden yeniden? (…) Bizim açımızdan daha yakıcı sorun şudur: Bilimsel özerkliğe ve hakikat iddiasına atfedilen gerçeklikler günümüzde nasıl bir bağlamsal süzgeçten geçerek sorunsallaştırılmaktadır?”


Bu kapsamlı derlemedeki yazılar, bilimsel bilginin üniversite ve üretim alanlarında nasıl inşa edilip nasıl “işlediğini” ele alıyor öncelikle. Bilimsel bilginin evrenselcilik, ilerlemecilik ve tarafsızlık iddialarını sorguluyor; bununla beraber bilgiye onu belirleyen tarihsel koşullara müdahale eden eleştirel bir eylem olarak bakmakta ısrar ediyor. Hasan Ünal Nalbantoğlu, bu kaygıların ve daimon’un eksikliğinin, bilgiyle ilişkiyi nasıl “bozduğunu” mesele etmişti. Kitap, onun anısına düzenlenen sempozyumların çok yönlü bir verimidir…

Ahmet Acar, Tansu Açık, Ali Akay, Güçlü Ateşoğlu, Zeynep Direk, Hayriye Erbaş, Ali Ergur, Reyhan Varlı Görk, H. Bülent Gözkân, Barış Mücen, Sanem Güvenç-Salgırlı, Belkıs Ayhan Tarhan, Çağatay Topal, V. Şafak Uysal, Erdoğan Yıldırım ve Latif Yılmaz’ın katkılarıyla…

Kitapta yer alan bölümler
Paylaşımlar: Üniversite/Bilgi/Üretim Barış Mücen, Çağatay Topal, Erdoğan Yıldırım
Üniversitenin Temeli Bilim Kültürüdür Ahmet Acar
Kamusal Alan ve Felsefe: Türkiye’de Felsefenin Öznesi I Bülent Gözkan
Üniversitenin Sınırlarında: Bilgi, Yasa / Norm, İhlal Sanem Güvenç Salgırlı
Modernden Anti-Moderne Bilim: Türkiye Örneğinde “Sosyal Bilimin Krizi” ve Sonrası Hayriye Erbaş
Üniversitenin Dönüşümü ve Stimmung Sorunu Zeynep Direk
Her Yemeğe Sos Bolonez! Bilimsel Etkinliğin Kapitalist Girişime Dönüşmesi Sürecinde Disiplinler Standartlaşması Ali Ergur
Gösteri Toplumunda Bilgi ve Üniversite Çağatay Topal
Felsefede Hakikate Yönelik Saf İlgiyi Uyandırmak Üzerine Güçlü Ateşoğlu
19. Yüzyılda Bildung Çağı? Tansu Açık
Daimon’un Peşinde: Eleştiri, Aydın(lanma) ve Dostluk Kavramlarını Şimdi’de Düşünmek Latif Yılmaz
Sosyolojik Bir Tahayyül (veya Başka Türlü Bir Düşün-Ürünü) İçin Öneri: Mills ve Nalbantoğlu’nu Birlikte Okumak Belkıs Ayhan Tarhan
Joseph Needham Üzerine: Batı Kapitalizminin Gelişiminde Doğunun Rolü Ali Akay
Öznesi Olmayan Bilgi veya Malumat Çağında Bilmek yahut Bir Mesele de Bu! Erdoğan Yıldırım
Başka Türlü Bir “Şey” Üretmek İmkânlı mıdır? Nalbantoğlu ile “Emek”e Dair Belkıs Ayhan Tarhan
Oyun için Oynamak Reyhan Varlı Görk
Kartografi Olarak Koreografi: Sanat ve Tasarım Üretiminde Bilgi Haritalandırması Üzerine... Veli Şafak Uysal
Dipnotlarda “Fikirlerle Yaşamak” Barış Mücen

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden, doktora derecesini Rutgers Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Sosyal bilimlerde tarihsel metodolojiler üzerine çalışmaktadır. Halen, ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaktadır.

İşletme lisans ve Sosyoloji yüksek lisans derecelerini ODTÜ’den, Sosyoloji doktora derecesini Kanada Queen’s Üniversitesi’nden aldı. İlgi alanları arasında bilim ve teknoloji, gözetim sosyolojisi, yönetimsellik ve sosyoloji kuramları bulunmaktadır. Halen ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde ders vermektedir.
Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 1986-1991 yılları arasında akademik çalışmalarını Norveç’te sürdürdü. 2007-2008 yıllarında ABD Indiana Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İlgi alanları arasında siyaset ve hukuk sosyolojisi, Türkiye’nin politik ve sosyal tarihi, Aydınlanma felsefesi, klasik ve çağdaş sosyoloji kuramları bulunmaktadır. Halen ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde ders vermektedir.
Kitabın Adı Paylaşımlar
Alt Başlık Üniversite, Bilgi, Üretim
ISBN 9789750519833
Yayın No İletişim - 2322
Dizi Politika - 146
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 423 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 345 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2016
Derleyen Barış Mücen, Çağatay Topal, Erdoğan Yıldırım
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ebru Gezici
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit