Razmig Keucheyan

Doktorasını sosyoloji alanında tamamlamıştır ve Paris-IVSorbonne Üniversitesi’nde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Çalışmaları klasik ve çağdaş Marksizm geleneğinden etkilenmiştir. Daniel Bensaïd tarafından kurulan Contretemps dergisinin editör kadrosunda yer almaktadır. Eserleri: Le Constructivisme. Des origines à nos jours [Kökeninden Günümüze Konstrüktivizm] (Hermann, Paris, 2007); Gérald Bronner’la birlikte hazırladıkları La théorie sociale contemporaine [Çağdaş Sosyal Teori] (PUF, Paris, 2011) ve La nature est un champ de bataille [Doğa Bir Savaş Alanıdır] (Zones, Paris, 2014).