Aklın Sol Yarısı
Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra ortaya çıkan yeni eleştirel teorileri inceleyen bu kitap geniş bir perspektifle, Marksizm, postMarksizm, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, queer teori gibi oldukça kapsamlı bir tartışma zeminini ele alıyor

[…] yeni eleştirel düşüncelerin hazırlandığı günümüz dünyasında durum nedir? Doğu Bloku’nun yıkılması barışçıl ve müreffeh bir “yeni dünya düzeni” havası yarattıysa da umutların –umudu olanlar için– yıkılması uzun sürmedi. Kitlesel işsizlik ve genel bir prekarizasyon, küresel savaş, Kuzey/Güney eşitsizliğinin büyümesi ve kapıda bekleyen ekolojik kriz, içinde bulunduğumuz dönemi belirleyen özelliklerden birkaçıdır.

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra ortaya çıkan yeni eleştirel teorileri inceleyen bu kitap geniş bir perspektifle, Marksizm, postMarksizm, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, queer teori gibi oldukça kapsamlı bir tartışma zeminini ele alıyor. Judith Butler’dan Alain Badiou’ya, Fredric Jameson’dan Antonio Negri, Gayatri Spivak, Axel Honneth, Perry Anderson ve Žižek’e dek birçok düşünürün birbirleriyle ilişkili, kimi zaman birbirlerini tamamlayan teorilerini inceliyor, karşılaştırıyor. 1990 sonrasında dünyada yaşanan sosyal ve politik gelişmeleri de bu bağlama dahil ediyor. Aynı zamanda, bir teoriyi “yeni” olarak adlandırabilmenin kriterlerini sorguluyor. Eleştirel düşüncelerin merkezinin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu ve Batı Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kaymasının, bu eleştirilerin doğasında yol açtığı büyük değişikliklerin altını çiziyor; yeni dünya düzeninin analizini yapıyor.

Doktorasını sosyoloji alanında tamamlamıştır ve Paris-IVSorbonne Üniversitesi’nde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Çalışmaları klasik ve çağdaş Marksizm geleneğinden etkilenmiştir. Daniel Bensaïd tarafından kurulan Contretemps dergisinin editör kadrosunda yer almaktadır. Eserleri: Le Constructivisme. Des origines à nos jours [Kökeninden Günümüze Konstrüktivizm] (Hermann, Paris, 2007); Gérald Bronner’la birlikte hazırladıkları La théorie sociale contemporaine [Çağdaş Sosyal Teori] (PUF, Paris, 2011) ve La nature est un champ de bataille [Doğa Bir Savaş Alanıdır] (Zones, Paris, 2014).
Kitabın Adı Aklın Sol Yarısı
Alt Başlık Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası
Orijinal Adı Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques
ISBN 9789750518980
Yayın No İletişim - 2278
Dizi Politika - 141
Alan Felsefe
Sayfa 368 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 303 gr
Perakende Satış Fiyatı 10,00 TL
Baskı 1. baskı - Şubat 2016
Yazar Razmig Keucheyan
Çeviren Selen Şahin
Editör Merve Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ebru Gezici
Dizin Ayla Karadağ
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset