Marksizmin İcadı
Bir Fikir Dünyayı Nasıl Fethetti

Christina Morina, 19. yüzyıl / 20. yüzyıl dönümünde Marksizmin bir öğreti, bir siyasal hareket, bir ahlâki angajman olarak kurumlaşma evresini; dokuz öncü figürün üzerinden anlatıyor.

“Karl Kautsky, Eduard Bernstein, Rosa Luxemburg, Victor Adler, Jean Jaurès, Jules Guesde, Georgi Plehanov, Vladimir I. Lenin ve Peter B. Struve. Bunların her biri Marksizmin entelektüel kurucu neslinin mensubudur. (…) Onlar kendi ülkelerinde Marksist sosyalizmin önde gelen teorisyen ve pratisyenleri oldular, dolayısıyla ‘Marksizm’in ‘Altın Çağı’nı şekillendirdiler.”

Christina Morina, 19. yüzyıl / 20. yüzyıl dönümünde Marksizmin bir öğreti, bir siyasal hareket, bir ahlâki angajman olarak kurumlaşma evresini; dokuz öncü figürün üzerinden anlatıyor.

Marksizmin İcadı, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya’daki bu dokuz kahramanın nasıl sosyalleştiğini, Marksizmle nasıl buluştuğunu, sosyalist harekete nasıl angaje olduğunu, “Toplumsal Sorun”la ve emekçilerle somut ilişkisini irdeliyor. Hepsinin yaşarken tanıklık ettiği 1905 Rus Devrimi’ni nasıl karşıladıklarını mukayese ediyor. Saha araştırmacısı, kitap- kurdu ve maceraperest tipolojileriyle tasnif ettiği kahramanlarının yol ayrımlarını ve ayrılıkları içindeki ortak noktalarını inceliyor.

Özel bir kuşağın serencamı ile bir siyasal akımın oluşumunun iç içe geçtiği, zengin bir hikâye…

Leipzig, Ohio ve Maryland Üniversiteleri’nde tarih ve siyaset bilimi okudu. İki Almanya’nın belleği ve anma kültüründe Alman-Sovyet savaşını konu alan teziyle 2007 yılında doktorasını tamamladı. Jena Friedrich Schiller Üniversitesi’nde modern ve çağdaş tarih dersleri verdi. 2019’dan bu yana Bielefeld Üniversitesi Tarih Kürsüsü’nde profesörlük görevini sürdürüyor.

Kitabın Adı Marksizmin İcadı
Alt Başlık Bir Fikir Dünyayı Nasıl Fethetti
Orijinal Adı Die Erfindung des Marxismus
ISBN 9789750536731
Yayın No İletişim - 3436
Dizi Politika - 246
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 448 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 365,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2024
Yazar Christina Morina
Çeviren Emre Adıyaman
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Nebiye Çavuş
Dizin Mehmet Atala
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit