Sudan Sebepler
Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri

Sudan Sebepler, bu sürecin bir kolunu, neoliberal su-enerji politikalarının ekonomi-politiğini ve hidroelektrik santralleri (HES) ile büyük barajlara karşı yirmi yıla yakın bir zamandır sürmekte olan mücadele deneyimlerini şekillendiren saikleri, süreçleri ve failleri birçok boyutuyla kayda geçirmeyi hedefliyor.

İlk kez 1990’lı yılların ikinci yarısında Bergama’da ve Artvin Cerrattepe’de siyanürlü altın madenciliğine karşı gelişen mücadeleler ile görünürlük kazanan yerel çevre hareketleri, son 10 yılda talepleri, yöntemleri, mekânsal dağılımı ve bileşenlerinin niteliği itibariyle olağanüstü bir çeşitliliğe ulaştı. Nükleer, termik ve rüzgâr santrallerinden, taş ve mermer ocaklarına; yol, tünel ya da elektrik iletim hattı inşaatlarından ormanlık alanların imara açılmasına, neredeyse her gün en az bir projenin yeni bir protestoya ya da davaya konu olmasına tanığız. Vadi vadi, kasaba kasaba hatta köy köy örgütlenen “yaşam alanı savucunuları”, 2000’lerin başından beri doğanın ve müştereklerin daha önce görülmemiş ölçüde piyasa ilişkilerine açılmasının toplumsal, ekolojik ve ekonomik etkilerine direniyor.

 

 Doğu Karadeniz’den, Hasankeyf’e, Ege’den Munzur vadisine uzanıyor; Türkiye taşrası ve kırsalının hangi “sudan sebepler” nedeniyle ayağa kalktığını sorarak devlet, toplumsal mücadeleler, iktisat arasındaki açık çatışma noktalarını gözler önüne seriyor.


Fikret Adaman, Meral Akbaş, Bengi Akbulut, Mustafa Akçınar, Cemil Aksu, Murat Arsel, Özlem Aslan, Mehmet Bozok, Nihan Bozok, Atakan Büke, Dilşa Deniz, Zeynep Ceren Eren, Sinan Erensü, Erdem Evren, Ahmet Kerim Gültekin, Arif Cem Gündoğan, Mine Işlar, Akgün İlhan, Alp Yücel Kaya, Umut Kocagöz, Sıla Pelin Oğuz, Yakup Şekip Okumuşoğlu, Fevzi Özlüer, Caterina Scaramelli, Ethemcan Turhan, Özge Yaka’nın katkılarıyla...

Kitapta yer alan bölümler
Giriş: Yeğin Sular Daim Engine Akar Cemil Aksu, Erdem Evren, Sinan Erensü
Neoliberalleşmenin Doğası, Doğanın Neoliberalleşmesi: Su-Enerji Rabıtası Üzerinden Neoliberalizm ve Müphemlikleri Sinan Erensü
Sermaye-Emek Kutuplaşmasının Yeniden Üretimi: Acele Kamulaştırma Kararlarında Hes'ler Alp Yücel Kaya
Yeşil Ekonominin Post-Politikası: Geleceği Sahiplenmek Arif Cem Gündoğan, Ethemcan Turhan
Yeni Türkiye'nin Yeni Sevdası: Enerji Özlem Aslan
Su Gaspı mı, Su Hakkı mı? Mine İşlar
Suyun Antropolojisi: Anlam, Mekân ve Maddesellik Caterina Scaramelli
Dersim'de Su Kutsiyeti, Müzur/Munzur Nehri İlişkisi, Anlamı ve Kapsamı ile Baraj/Hes Projeleri Dilşa Deniz
Trabzon Solaklı Vadisi: Ogene Halklarının Hes'ler Karşı Mücadelesi Sıla Pelin Oğuz
Kürt Dağlarından Bir Baraj Öyküsü: Pervari Hes Ahmet Kerim Gültekin
"Bizim Dereyi Kim Çaldı?": Doğu Karadeniz'de Yaşlı Kadınlar ve Yaşlı Erkeklerin Doğa Anlatıları Nihan Bozok, Mehmet Bozok, Meral Akbaş
Bir Baraj Karşıtı Mücadelenin Yükselişi ve Düşüşü: Yusufeli Barajı Projesi ve Hidro-Kalkınmanın Zaman-Mekân Siyaseti Erdem Evren
Türkiye'de Kalkınmacılığı Yeniden Okumak: Hes'ler ve Dönüşen Devlet-Toplum-Doğa İlişkileri Murat Arsel, Bengi Akbulut, Fikret Adaman
"Sen Aklini Mu Yedun Çocuk?" Neoliberalizm, Değersizleşme ve Hes Karşıtı Hareketler: Fındıklı Direnişi Örneği Atakan Büke, Zeynep Ceren Eren
Avrupa'dan Ortadoğu'ya Ilısu Projesine Karşı Hareket Akgün İlhan
Hasankeyf'te Yaşanan Mustafa Akçınar
Hes Belgeselleri ve Toplumsal Hareket Belgeselciliği: Bir Belgeselci Figürünü Araştırma Denemesi Umut Kocagöz
Derelerin Özgürlüğünden Yaşamın Özgürleştirilmesine: Hes Karşıtı Kitle Hareketlerinin Politik Ufku Üzerine Bir Deneme Cemil Aksu
Ölçüyü Doğru Koymanın Hukuku: Avukat Yakup Okumuşoğlu ile Söyleşi Sinan Erensü
Hareket, Devlet ve Sermaye Arasında Bir İmkân Olarak Hukuk: Avukat Fevzi Özlüler ile Söyleşi Sinan Erensü
Hes Karşıtı Mücadeleler ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Özge Yaka
Derlemenin Çeperi: Yer Veremediğimiz Hes Mücadeleleri ve Güncel Durumlar Sinan Erensü
1996 yılında politik suçlamalarla tutuklandı. 2004 yılında serbest bırakıldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yaptı. 2008-2011 arasında Biryaşam-yerel tarih, folklor, biyografi ve coğrafya dergisinin editörlüğünü yaptı. Yerel tarih, kimlik, ekoloji ve sosyalist siyaset üzerine yazıları yayınlandı. “Karadeniz’in Sol Köşesi: Hopa” adlı, Hopa’nın sol tarihine dair yaptığı araştırma Karardı Karadeniz’de (ed. Uğur Biryol, İletişim Yayınları, 2012) yayınlandı. “Kimlikler, Çıkarlar, Siyasetler: Karadeniz Siyasetine Hopa’dan Bakmak” (Meryem Özçep’le birlikte) yazısı Değişen Karadeniz’i Anlamak (der: Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat, Phoenix Yayınevi 2016) kitabında yer aldı. Gor-Hemşin Kültürü Dergisi’nde yayın kurulu üyesi.
1982 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora tez çalışmalarına devam etmekte; doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi altyapı yatırımları ve ekoloji mücadeleleri üzerinden Türkiye’de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. Araştırma alanları arasında kalkınma ve enerji etnografisi, çevre ve mekân sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi sayılabilir. Ekoloji Kolektifi üyesidir. Akademik yazılarına umn.academia.edu/SinanErensü, güncel yazılarına millicografya.com adresinden erişilebilir.
1982 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul, Londra ve Berlin’de sosyoloji, sosyal antropoloji ve siyaset bilimi okudu. 2012 yılından beri Berlin’deki Zentrum Moderner Orient’te doktora sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. Devlet, şiddet ve aktivizm antropolojisi ile ilgileniyor. Doğa, kalkınma ve kapitalizm arasındaki ilişkiler üzerine düşünüyor, yazıyor, ders veriyor.
Kitabın Adı Sudan Sebepler
Alt Başlık Türkiye’de Neoliberal Su-Enerji Politikaları ve Direnişleri
ISBN 9789750519888
Yayın No İletişim - 2329
Dizi Bugünün Kitapları - 204
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 528 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Ağırlık 543 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2016
Derleyen Cemil Aksu, Sinan Erensü, Erdem Evren
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Cemil Aksu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Burçin Gönül
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit