Melda Yaman

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi Kalkınma İktisadı ve İktisadi Gelişme Kürsüsü’nde tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi iken, barış imzacısı olduğu için 22 Kasım 2016 tarihli KHK ile görevinden uzaklaştırıldı. Geç kapitalistleşme süreçleri, iktisadi krizler, Türkiye ekonomisi, kadın emeği, tarımsal üretim konularında çalışmaları bulunmaktadır. Geç Kapitalistleşme Sürecinde Kriz: Türkiye - 1979 Krizi; Tütün: Reji’den TEKEL’e TEKEL’den Bugüne (N. Ertürk Keskin ile birlikte); Ataerkil Kapitalist Tahakküm Altında Kadın Emeği - Kadın Bedeni ve Grundrisse’den Kapital’e Patikalar (Ö. Öztürk ve Ö. Narin ile birlikte) başlıklı kitapları; Emeğin Kitabı (G. Tuna, G. Yarkın ve F. Ercan ile birlikte), Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği (I) ve Kapitalizm Ataerkillik ve Kadın Emeği (II) (Saniye Dedeoğlu ile birlikte) başlıklı derleme kitapları bulunmaktadır.