Şemsa Özar

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü emekli öğretim üyesidir. Kadın emeği ve istihdamı, sosyal politika ve kadınlar, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler, paramiliter yapılar ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunuyor. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) kurucu üyesidir. 2015-2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği (IAFFE) Başkanlığı yapmıştır.